– Tilliten er ikke der.

Ordene tilhører NM-general Gudbrand Skraastad, hvor han svarer på om han fremdeles har tillit til idrettspresident Tom Tvedt. Skraastad uttaler seg på personlig vegne, og ikke på vegne av arrangementet.

Skraastad er organisatorisk leder for Ski-NM på Gåsbu i januar, og han har vært en del av Vang skiløperforening siden 1986, og er en del av det han beskriver som «grasrota».

Med lang fartstid innen idretten, har han fulgt med på hva som har rørt seg i Idretts-Norge i en mannsalder. Åpenhetsdebatten i idrettsforbundet, reagerer han kraftig på.

Faktisk såpass kraftig at han vurderer å ikke invitere idrettspresidenten til NM.

– Det går ikke på Tom Tvedt personlig, men måten han har håndtert åpenhetssaken på, forteller Skraastad.

Hemmelighetskultur

Den siste tiden har det, etter sterkt press utenfra, blitt lagt fram reiseregninger og bilag fra toppen i idrettsforbundet. Det er ikke tilfredsstillende nok for Skraastad.

– Jeg skjønner godt at Tom Tvedt ikke kan sitte i et vanlig turistsete i et fly på vei til Det fjerne østen, for han er en stor mann. Han ville fått det rimelig vondt etter hvert, så jeg skjønner godt at han må ha et oppgradert sete, og prisen har jeg ikke noe problem med å forstå, forteller Skraastad,

Han sier videre at han også forstår at forbundet må følge «internasjonal sedvane», og serverer god mat og dertil godt drikke hvis man har med seg gjester ut eller skal ha et møte.

– Men det jeg ikke skjønner, og det dette går på, er hvorfor det skal være så fordømt hemmelig alt sammen.

– Tom Tvedt har frontet et rungende nei (til innsyn i reiseregninger og bilag) i lang, lang tid, helt til han måtte snu under press, blant annet fra Linda Hofstad Helleland (kulturminister). Hun har presset ham voldsom, og har vært hard mot ham. Jeg kunne heller tenkt meg å invitere henne enn Tom Tvedt. Grasrota har reagert kraftig på hvordan Tvedt har håndtert saken, forklarer han.

- Null respekt

På spørsmål om det å ikke invitere Tvedt er en synlig markering, svarer NM-sjefen:

– Det er en synlig markering, men jeg tror grasrota må markere såpass, at vi ikke er spesielt fornøyd med måten den saken har blitt håndtert på, sier Skraastad, som også forteller at de han har snakket med på grasrota har reagert kraftig og ristet på hodet av hele systemet.

– De har null respekt for den organisasjonen, sier Skraastad.

Med under to måneder igjen til mesterskapet på Gåsbu, forteller Skraastad at det er null sjanse for at tilliten til Tvedt blir gjenreist innen startskuddet går.

– Det kommer ikke noen invitasjon nå. Ingenting kan forandre mitt syn på saken på den korte tiden, forteller NM-general Skraastad.

– Det hjelper ikke at de har åpnet mer opp den siste tiden?

-Nei, det ligger noe i lufta her som ikke er helt tilfredsstillende, svarer Skraastad, og utdyper:

– De har ikke helt rensket kulturen enda. Det har vært regninger fra mars-april i år, etter at dette begynte, som har kommet fram. Man bør få mer innsyn i ting. De må vise ydmykhet og åpenhet over tid, og de bør kanskje finne en ny leder. Tilliten er tynnslitt. 

- Vi er alle på grasrota

Tom Tvedt var på reisefot da han ble kontaktet av HA-sporten, men uttaler følgende om saken torsdag formiddag:

- Jeg fikk din SMS på vei inn på Gardermoen, og det kom litt bardust på. Jeg har vært i kontakt med arrangøren, og sammen med Skiforbundet så får de finne ut av dette på en god måte, sier Tvedt til HA-sporten. 

- Hva tenker du om at noen på grasrota kommer med slike meninger?

- Jeg sitter i anleggskomiteen i Randaberg fotballklubb, så vi er vel alle på grasrota, svarer Tvedt. Torsdag har skiforbundet kontaktet Skraastad og gjort det klart at Tom Tvedt skal inviteres.

Arrangementssjef i skiforbundet, Terje Lund, bekrefter til HA-sporten at de har pratet med Skraastad om saken.

– Som jeg har gitt beskjed om, at her er det en sammenblanding av roller som er uheldig. Vi blander oss ikke opp i hva han personlig mener om folk, men som leder av organisasjonskomiteen må han forholde seg til arrangøravtalen med skiforbundet, og invitere de han skal gjøre. 

Han forteller at det foreligger en «arrangementsavtale» mellom forbund og arrangør, som forteller hvem som skal inviteres, som svarer følgende på om arrangøren er pålagt å invitere idrettspresidenten:

– Ja, men her må man se på det man er satt til å gjøre, som er å arrangere på vegne av Norges Skiforbund. Der følger det med retningslinjer og kriterier. Blant de er det at man skal invitere øverste ledelse i norsk idrett, som i denne sammenheng er idrettspresident og generalsekretær. Det er en del av den jobben. Hva man synes om disse menneskene personlig, det har ingenting med saken å gjøre.

– Det hender seg at noen glemmer det, og da må vi gjøre oppmerksom på at de må sende invitasjon, forteller arrangementssjef Terje Lund til HA-sporten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00