I et lengre intervju med HA-sporten for noen dager siden fortalte styreleder i Brumunddal, Sigbjørn Johnsen, om klubbens kritiske økonomiske situasjon. Brumunddal styrer mot underskudd igjen i 2017.

Der la han fram hvordan klubben hadde bommet på budsjetteringen av medlemstallet. Det førte til overbudsjettering på medlemskontingenten, trolig på noen hundre tusen kroner.

Gjorde grep

Torfinn Kringlebotn er styreleder i Ottestad IL. Han forteller at de i Ottestad, heller enn å budsjettere basert på eksisterende medlemslister, forkastet alle disse og startet med blanke ark for å få registrert riktig antall medlemmer.

– Vi gikk gjennom medlemsregisteret da jeg ble styreleder og det var opplagt at alt ikke stemte, sier Kringlebotn.

Jobben med å lage helt nye medlemsregister fra start var lang og tidkrevende.

Der Ottestad først sto registrert med over 2000 medlemmer, landet til slutt idrettslaget på at hadde om lag 1400 årlig betalende medlemmer.

– Vi mistet en del inntekter på å gjøre det på denne måten. Men det er viktig for klubbens troverdighet og tillit utad. Det er krevende ressursmessig for idrettslag å følge alle krav og regler som stilles. Men, riktig medlemstall og økonomistyring er grunnlaget for god drift, påpeker Kringlebotn.

Fordi klubbene i stor grad er driftet på frivillighet, påpeker Ottestads styreleder at han har forståelse for at ikke alle er à jour.

– Også her i Ottestad er det litt igjen før «alt er på stell», sier han.

Offentlig tilskudd

Dessuten får idrettslagene tilskudd fra det offentlige. Hvor mye avhenger av antall medlemmer i idrettslaget. Kringlebotn understreker viktigheten av denne støtten.

– Dette er en støtte basert på aktive medlemmer, og er kjempeviktig for idrettslagene. Vi får over en halv million kroner, en støtte vi er avhengig av. Nå vet vi at på denne posten kan vi budsjettere inntekter ut av vårt faktiske medlemstall. Det er snakk om ganske mange kroner, sier Kringlebotn.

– Flere vil merke det

Nå har det blitt påbudt med nye og digitale systemer som skal gjøre det umulig for klubbene å angi feil medlemstall.

Det var etter at Brumunddal kom i gang med dette systemet at de fant ut hvor mange medlemmer for mange de hadde budsjettert med.

Kringlebotn tror ikke dette er unikt for Brumunddal.

Likevel stusser han over hvor grovt klubben har bommet i sin budsjettering.

– Om vi i Ottestad ikke hadde forkastet våre medlemsregister og laget de på nytt så ville jo vi også feilbudsjettert. Jeg må innrømme at jeg ikke blir imponert over Brumunddal som bommer så stort med sine medlemsberegninger. Men jeg tror flere idrettslag vil få seg en realitetssjekk nå som disse nye systemene er blitt påbudt. Nå skal anslått medlemstall være etterprøvbare, og jeg tror mange har anslått flere medlemmer enn de faktisk har, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00