Storhamars nyvalgte styreleder, Øystein Holtet, synes selvsagt det er positivt at ordfører Morten Aspeli vil forsøke å hjelpe håndballen, men for å understreke hvor prekær den økonomiske situasjonen er, påpeker han at klubben fortsatt vil slite med solid negativ egenkapital ved å slette gjelda over fem år.

– Vi synes det er et bra forslag, selv om en slik modell fortsatt kan være et problem i forhold til minuspoeng etter et opprykk til eliteserien igjen, men det er ikke noen avgjørende faktor. Her er det snakk om å overleve, sier Holtet til HA-sporten.

Nye regler fra 2018

Ifølge Storhamars femårskalkyle, som er sendt til Hamar kommune, vil den negative egenkapitalen synke fra 3.066.000 kroner 31.12 2014 til 746.000 kroner ved utgangen av 2015 hvis all husleiegjeld slettes i høst.

Prognosen videre sier at klubben vil ha en positiv egenkapital i 2018 på snaut 100.000 kroner – noe som også er en forutsetning for å spille i eliteserien det året.

Hvis Aspelis forslag om å slette gjelda med rundt 200.000 kroner hvert år klubben betaler halleien de neste fem årene, vil den negative egenkapitalen fortsatt være på drøyt halvannen million kroner ved utgang av 2015 og på rundt minus 100.000 kroner i 2018.

– Det betyr bare at vi må skaffe 100.000 kroner ekstra i løpet av denne perioden. Det må vi sørge for at vi klarer da.

– Forslaget er et ansvarlig og godt. Da sikrer kommunen også at de får leieinntektene sine. Samtidig vil vi gi skriftlig dokumentasjon på at vi har to bedrifter i ryggen som går god for at vi betaler husleia i fem + fem år, sier Holtet.

Byen er delt

I går kveld var det over 500 som hadde avgitt stemmer på HA-sportens spørsmål på h-a.no om kommunen bør redde Storhamar fra konkurs denne gangen også. 52 prosent hadde da svart nei, mens 42 prosent hadde svart ja og seks prosent hadde svart de ikke visste.

Holtet ønsket ikke å mene noe om stemningen i byen i går, men sa han var trygg på at kommunen gjorde gode valg.

– Kommunen må vurdere det som er best for seg sjøl. Hvis de gjør det, vil det være best for klubben også.

«Aksjon blanke ark», som skal være en kapitalinnsprøyting for Storhamar Håndball Elite, hadde i går samlet inn 175.000 kroner.

– Det er penger som går med til å betale gjeld hos andre vi skylder penger. Dette er penger som kommer fra privatpersoner og de som er glad i håndballen. Vi jobber knallhardt med å komme i balanse igjen på mange fronter.

– I forbindelse med gjeldssaneringen i vår, kvittet vi oss med 1,2 millioner kroner takket være god hjelp av sponsorer. 300.000 kroner av det ble ført på fjoråret. Resten av det gir oss en effekt på inneværende års regnskap, sier Holtet.

I hans hode er det likevel ingen tvil om at nøkkelen for en god drift og satsing for Storhamar Håndball Elite ligger i forespørselen om gjeldssanering på rundt en million kroner fra kommunen. For uten gjeldssanering mister de den hallsponsoren som står klar til å bidra.

– Gjeldssanering og hallsponsor er avgjørende for oss med tanke på å sikre framtida. Utfordringen er at vi ikke klarer å betjene gjelda og at vi er avhengige av å styrke egenkapitalen for å spille i Grundigligaen framover, sier Øystein Holtet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00