• FÅR MOTSTAND: Ap og Morten Aspeli vil redde håndballen igjen, men nå får de kraftig motstand av Høyre.Foto: Eli J. Haugen

Tirsdag for en uke siden lanserte ordfører Morten Aspeli forslaget om hvordan håndballen kunne reddes. Da ble han møtt med skepsis av ordførerkandidatene Einar Busterud (BBL) og Knut Fangberget (H), men Fangberget la til at han ville vente med et endelig standpunkt til han så rådmannens innstilling.

– Vi skal ha veldig gode argumenter for å gå med på gjeldssanering, men jeg vil ha rådmannens innstilling før jeg sier noe helt klart, sa Fangberget da.

Nå har Høyre likevel funnet ut at de vil flagge et tydelig standpunkt før en slik innstilling kommer.

– Hamars skattebetalere har i prosjekt etter prosjekt måttet betale for dårlige beslutninger, svak ledelse og elendig økonomistyring. En gang må det ta slutt. Etter Høyres mening er det nå. Toppidretten må utvikle et kommersielt produkt som er så attraktivt for publikum og sponsorer at den delen av idretten er uavhengig av offentlig støtte. Hvis ikke får den tilpasse driften og tilpasse ambisjonene til de faktiske økonomiske rammene, sier leder av Hamar Høyre Jane Meyer til HA-sporten.

Og hun fortsetter tordentalen sin slik:

– Hamar kommune kan ikke fortsette å komme reddende til når et idrettslag har problemer. Politikk må være noe mer enn taktikk. Det må være å stå opp for standpunkter vi mener er riktige. Forrige sesong beviste hockeyen at det er mulig å snu en nær konkurs, uten hjelp av kommunale midler, det kan håndballen også klare.

– Ikke kommunens oppgave

Meyer er også tydelig på hva annet hun mener står langt foran i køen når kommunen skal disponere økonomien sin:

– Vår oppgave som politikere er å forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte. Vår viktigste jobb er å skape gode velferdstjenester for alle med behov for det. Vi skal sikre full barnehagedekning og høy kvalitet i barnehagene, vi skal gi barn og ungdom en god plattform for resten av livet gjennom en skole som utvikler kunnskap og dannelse og vi skal sikre gode pleie- og omsorgstjenester. Vi skal gi barn og ungdom uavhengig av familiens økonomi mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter. MEN – det er ikke vår oppgave å subsidiere toppidrett med profesjonelle eller semiprofesjonelle utøvere. – Men hvordan har du tenkt å skaffe den millionen håndballen skylder? De sier jo dette er penger de ikke har?

– Den fordringen står jo der. Vi venter at den skal bli betalt.– Men hvis den ikke blir betalt? Da kan dere også risikere å miste vesentlige leieinntekter i årene som kommer. Hva tenker Høyre om det?– Det er jo en mulighet at den millionen ikke blir betalt, men det er veldig mange andre som er leietakere hallen. I bredden er det god økonomi og der har vi sikre betalere.

– Vi er enige i at den løsningen som er foreslått synes besnærende, men vi er likevel sikre på at om vi sier ja, så kommer det nye problemer det ikke snakkes høyt om nå og som vil utløse nye krav til kommunale bevilgninger. Da er det bedre for kommunen at vi håndterer problemene knyttet til topphåndballen nå. Sett over tid tror vi dette vil redusere kommunens totale innsats, sier Meyer.

Savner kvinner

Hun er også kritisk til sammensetningen av styret i håndballen.

– Det er ganske betenkelig at det nye styret, i et kvinnehåndballag, ikke har evnet å hente inn et eneste kvinnelig styremedlem. Det er ikke mangel på kvalifiserte kvinnelige kandidater, så hva bakgrunnen for mangelen på kvinner i styret er, er for meg et stort spørsmål.– Men Storhamar har sagt det vil komme kvinner inn i styret raskt. Styret som ble valgt nå ble satt sammen fordi det hastet med å komme i gang med arbeidet rundt økonomien?– Det blir for enkelt. Jeg stiller fortsatt spørsmålstegn ved det, sier Meyer.

I likhet med de øvrige politiske partiene forbereder hun og Høyre seg også på at håndballsaken blir en viktig sak for folk i valgkampen.

– Jeg tror det er en viktig sak for folk. Jeg tror folk også er lei av at idrettslagene stadig vekk ber om hjelp av kommunen, sier Meyer til HA-sporten.– I avstemmingen på h-a.no er det nå 49 prosent av over 700 stemmer som mener politikerne bør si ja til gjeldssanering, mens 46 prosent sier nei. Hva tenker du om det?– Det er en rekke mennesker som er opptatt av toppidretten og som leser alt som skrives om det, men vi mener kommunen ikke kan ta slike hensyn med dagens kommuneøkonomi, sier Jane Meyer.

Hun understreker at det er et samlet Høyre i Hamar etter et gruppemøte som nå sier nei til forespørselen om gjeldssaneringen fra Storhamar Håndball Elite.

Avventer

Men på kritikken om manglende kvinneandel i styret, har Holtet følgende melding til Høyre og andre som lurer:

– Storhamar Håndball Elite har innkalt til ekstraordinært årsmøte 24. August. Dette framgår av årsmøtepapirene av 29. juni som også Høyre har fått. Der vil styret bli utvidet og begge kjønn vil være representert i styret. Idrettskretsen har sagt seg tilfreds med dette, sier Holtet.

HA-sporten har også vært i kontakt med idrettskretsen – som sier de har forståelse for at Storhamar måtte gjøre som de gjorde i første omgang med styresammensetningen.

For Morten Aspeli og Arbeiderpartiet betyr Høyres nei til gjeldssanering at de må få med seg andre allierte for å vinne fram i en sak som over tid har vært en kjernesak for Ap.

– Jeg avventer denne saken nå til den kommer opp til behandling, men jeg tror det er flere enn Ap som vil få til en løsning her, sier Aspeli.

Han føler også at Høyre ikke ser hele regnestykket.

– Ved å si nei her, sier de også nei til en inntekt på to millioner kroner over fem år hvis Storhamar Håndball Elite går konkurs, sier Aspeli.

Les også
DEBATT Les hva HA mener.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00