Flertallet i kommunestyret i Hamar, som består av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV, gir endelig grønt lys til bygging av den nye håndballhallen i kommunestyret 18. desember.
Det eneste som gjenstår da, er anbudsrunden og å finne ut når vinneren kan starte byggingen.
- Det her går i orden så sant vi får inn tilbud i anbudsrunden, og det er det jo sagt at vi skal få. Alle kan se fram til en ny fin arena nå, lover Aspeli.

Gir bedre økonomi

Politikerne har ofte bekymring for Storhamars betalingsevne som leietaker. Det har også vært et tema i forbindelse med en ny hall. Senest i formannskapet denne uka frustrerte det politikerne at Storhamar hadde søkt om 50.000 kroner i støtte til strøm i Farveringenhallen hvor mange barn har fått et nytt treningstilbud.
Ordfører Aspeli derimot, føler seg trygg på at Storhamar blir en god leietaker i den framtidige hallen - enten kommunen kjøper hallen av dem som bygger den, eller de bare leier i første omgang.
- Jeg har tillit til at Storhamar har orden på økonomien sin. Og jeg er trygg på at de får en bedre økonomi med en ny hall. Da kan de ta imot flere som vil spille og det vil bli flere tilskuere på kampene deres, sier Aspeli, som har hatt denne håndballhallen som et lite hjertebarn siden valgkampen startet i god tid før forrige valg.
- Jeg har hatt høyt fokus på dette før valget. Det er fordi jeg er veldig opptatt av det idrett skaper mestringsopplevelser og samhold. Og håndballen har hatt dårlige vilkår i forhold til flere av de andre lagidrettene i byen. Det har gjort vondt at det ikke har vært mulig å si ja til alle som ville spille håndball i Hamar, sier Aspeli, som påpeker at breddeaktiviteten er mange ganger større enn eliteaktiviteten i Storhamar håndball.

Ingen kutt

Flertallspartiene har lagt inn de nødvendige kostnadene for byggingen av håndballhallen, men Aspeli avviser at dette vil gå utover veldig mye annet i 2014.
- Vi har gjort noen grep, men det er ingen konkrete kutt, sier Morten Aspeli, som ser for seg en klargjort hall til seriestart høsten 2015.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00