HAMAR: Flere av de foreslåtte styremedlemmene i Norges Håndballforbund har tonet flagg mot det nye presidentskapet som valgkomiteen har foreslått.

Espen Karlsen utfordrer Arvid Andenæs om toppvervet, og har sammen med Morten Finborud, Nina Britt Husebø, Roar Bogerud og Ove Kristensen gjort det klart at de trekker seg fra sine styreverv dersom Arvid Andenæs og Kjersti J. Steinskog blir valgt til henholdsvis president og visepresident.

Visste ikke
- Dette er ingen trussel fra min side. Det er en realitet, sier Morten Finborud til HA-sporten.

- Vi er nødt til å ha et styre som fungerer tilfredsstillende og har tillit. Etter min mening er ikke det tilfellet med den lista valgkomiteen har lagt fram.
- Hva er galt med de to som valgkomiteen ønsker i presidentskapet?
- Dette er absolutt ikke kritikk av de to som personer, men det dreier seg om to personer som ikke har relasjoner i internasjonal håndball og som heller ikke har god nok kjennskap til sponsorene og organisasjonen, mener Finborud.
- Min vurdering er at styret står for store utfordringer internasjonalt. Det er blant annet en internasjonal kongress i juni hvor Norge ønsker å få inn folk i sentrale verv, og da er det svært viktig å ha et internasjonalt nettverk for presidentskapet, sier Finborud som mener både Espen Karlsen og Roar Bogerud har det internasjonale nettverket som er nødvendig.

Ikke egne ambisjoner
- Lista valgkomiteen har lagt fram, er ikke gjennomførbar, og det er bare May Romundstad av dem som har sittet i styret i to år, som ikke har tonet flagg i denne saken.

- Hva med egne ambisjoner?
- Jeg sitter gjerne i styret med den rette toppledelsen. Vi er fire personer som har sagt oss villige til å gå inn i presidentskapet, men for å gjøre den jobben ordentlig, må det være internasjonale relasjoner i styret, og toppledelsen må ha et forhold til nasjonale samarbeidspartnere og norsk håndball som organisasjon. Derfor har valgt å gå tidlig ut med dette fordi jeg mener at lista valgkomiteen har lagt fram, ikke er gjennomførbar.

Tror på løsning
- Jeg er rolig på at det blir en løsning, og jeg håper vil skje i god tid før forbundstinget 24.-26 april, sier Morten Finborud.

Da VG brakte nyheten lørdag, uttalte valgkomiteens leder, Vigdis Vollen, at hun ikke kjente til reaksjonene, og at hun ikke kom til å løfte en finger før det kom reaksjoner på valgkomiteens bord. Hun sier også til avisa at fem av sju regioner har bedt om fornyelse av toppen i Norges Håndballforbund.
- Det har vi sjekket ut, og vi mener det ikke stemmer, sier Espen Karlsen til VG.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00