HAMAR: Til helga skal Norges Håndballforbund styrebehandle Storhamars lisensanke, etter at klubben i sommer ble tildelt to minuspoeng som en følge av stor negativ egenkapital i forhold til omsetning.
I fjor fikk Storhamar Håndball et ansvarlig lån fra Hamar kommune på 2,8 millioner kroner for å komme seg gjennom en vanskelig økonomisk periode med akkordløsning med kreditorer.
På samme måte har Storhamar ishockeys AS (1,6 millioner kroner) og HamKam Fotball (sju millioner kroner) fått ansvarlige lån av kommunen tidligere.
For HamKam var det forskjell på lisens og ikke lisens i desember 2009. Av de sju millioner kronene var tre millioner kroner tenkt som fersk egenkapital.
Håndballforbundet har imidlertid andre retningslinjer for ansvarlige lån enn både ishockey og fotball.

Erfart ulik praksis

Mens fotball og ishockey har sett på ansvarlige lån som en del av egenkapitalen inntil nedbetalingen eventuelt starter, har håndballforbundet sett på ansvarlig lån som gjeld.
Dette er retningslinjer som er utarbeidet sammen med eliteklubbens interesseorganisasjon Norsk Topphåndball.
Knut Sveen ved Sandberg revisjon i Hamar har vært engasjert i flere klubber og har hatt en dialog med flere idrettsforbund. - Ved tidligere tilfeller har jeg erfart at fotballforbundet og ishockeyforbundet har sett å ansvarlige lån som egenkapital, mens håndballforbundet foreløpig ikke har vurdert det på samme måte, sier Sveen.
En av årsakene er trolig at det er flere aksjeselskaper i fotball, og dermed er det aksjeloven som angir retningslinjene. Foran årets sesong er alle ishockeyklubbene anbefalt å danne et AS.

- Leses som egenkapital

Sveen forklarer at et ansvarlig lån vil skille seg fra andre lån, enten det er for aksjeselskaper eller andre foreninger.
- Det som er vanlig innenfor forretningsverdenen, er at ansvarlige lån leses som en del av egenkapitalen, men det er opp til forbundene å velge hva de vil betrakte som egenkapital og ikke, sier Sveen.
Ansvarlige lån skal normalt alltid betales tilbake, men dersom et selskap eller en forening ikke klarer sine økonomiske forpliktelser og går konkurs, går alle andre kreditorer foran i køen, og pengene er i 99 av 100 tilfeller å anse som tapt.

Vil ikke kommentere

Ole Andreas Hansen er saksbehandler for elitelisenser i Norges Håndballforbund. Utover å bekrefte at saken skal behandles til helga, ønsker han ikke å uttale seg om saken, verken generelt eller om Storhamar spesielt.
- Men hvordan er forbundets regler for vurdering av ansvarlige lån?
- Hvordan vi ser på det, ønsker jeg ikke kommentere nå. Jeg har ingen kommentar til noe som brukes til å vurdere Storhamars sak før den behandles av forbundsstyret!
Den forskjellige praksisen på ansvarlige lån er noe av det Storhamar har argumentert med i sin ankesak.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00