HAMAR: Storhamar Håndballs leder Ole Erik Hulleberg jobber med en anke til Norges Håndballforbund i forhold til lisenstildelingen med poengtrekk.
Klubben føler at det arbeidet de lagt i forbindelse med en økonomisk snuoperasjon bør vektlegges framfor dårlige økonomiske valg fra flere år tilbake.

Refinansiere?

Dersom forbundet ikke lytter til klubbens anke må Storhamar se på muligheter til å refinansiere eller om det finnes andre regnskapsmessigee forhold det er mulig å endre i forhold til lisensbehandlingen.
Hulleberg har hatt kontakt med Hamar kommune for å se om det kan finnes andre løsninger enn det ansvarlige lånet klubben har i dag. Styrelederen har godt håp om at det er mulig å få til en løsning.
- Det kan ikke være slik at vi skal få minuspoeng i flere år framover, når vi gjør en ansvarlig og skikkelig jobb med å betale tilbake. Da må vi se på andre muligheter rundt det økonomiske, og om vi kan foreta noen endringer, for eksempel om det går an å konvertere det ansvarlige lånet vi har i dag, sier Hulleberg.

Stort i forhold til omsetning

Storhamar fikk i fjor et ansvarlig lån fra kommunen på 2,8 millioner kroner.
Klubben la ved årsmøtet i juni fram en negativ egenkapital på 2,4 millioner kroner, selv om det ble et lite pluss i 2010.
Når den negative egenkapital målet opp mot klubbens omsetning for et år, slår det hardere ut for håndballgruppa enn det gjør for eksempel Storhamar ishockey eller HamKam fotball. Begge har fått ansvarlige lån fra Hamar Kommune de siste årene, HamKam på sju millioner kroner, men både hockeygruppa og fotballklubben har en vesentlig høyere omsetning enn håndballgruppa til Storhamar.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00