Storhamar håndball elite er ikke i stand til å skjøtte sine økonomiske forpliktelser, og søkte i sommer om ettergivelse av gjeld til Hamar kommune. Det er snakk om drøyt en million kroner inkludert renter og gebyrer.

Rådmann Terje Halvorsen innstilte overfor formannskapet i dag å si nei til søknaden fra håndballklubben, og holde fast på nedbetalingsavtalen som kommunestyret har gått god for tidligere.

Trakk søknaden

Men formannskapet slapp i dag å realitetsbehandle søknaden. For tidlig onsdag morgen tikket det inn en e-post fra styreleder Øystein Holtet i Storhamar håndball elite, hvor han skriver følgende til rådmannen:

«Viser til brev av 17. juli 2015 der vi blant annet anmoder Hamar kommune om gjeldsettergivelse. Vi trekker med dette tilbake anmodningen om gjeldsettergivelse inntil videre da vi nå jobber med å finne alternative løsninger som eventuelt vil kunne bli gjenstand for en positiv innstilling fra rådmannens side. Dersom en slik alternativ løsning viser seg å la seg realisere, kommer vi tilbake til saken.»

Glede blant politikerne

Blant formannskapspolitikerne var det glede å spore over at søknaden nå er trukket.

– Jeg er glad for at de trekker søknaden, sa Knut Fangberget (H).

Han anbefaler nå at Storhamar opererer med mest mulig åpenhet om saken, for å opplyse befolkningen og politikerne best mulig.

Dermed ble det ikke den store diskusjonen i dagens formannskap. Imidlertid ga formannskapet sin enstemmige tilslutning til at det gjøres avtale mellom Hamar kommune og Storhamar elite om benyttelse av alias/sponsornavn på den nye idrettshallen på Hamar vest.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00