• AVVENTER: Fungerende ordfører Geir Byberg vil vente på rådmannens behandling av saken før han kommenterer anmodningen fra Storhamar Håndball Elite.

Til sammen er det snakk om 950.000 kroner pluss renter og gebyrer alt i alt en drøy million kroner.

Årsaken til at Storhamar Håndball Elite ber om dette er kort og godt følgende som er anført i brevet til Hamar kommune: Selv etter den nylig gjennomførte gjeldssaneringsprosessen og kapitalinnsprøytningen relatert til private kreditorer og samarbeidspartnere, er det urealistisk å tenke seg at Storhamar Håndball Elite noen gang vil kunne betale tilbake den gamle gjelden til Hamar kommune som pr. i dag er på ca. 950.000 kroner med tillegg av renter og gebyrer.

Tung veg å gå

- Det er ikke med lett hjerte styret i Storhamar Håndball Elite går til dette skrittet, men vi har ikke noe valg. Det er vår plikt å opptre med åpne kort og realiteten er at hvis vi skal betjene gammel husleiegjeld og samtidig gjøre opp for oss i den nye hallen, så vil dette bety kroken på døra for Storhamar Håndball Elite den dagen Hamar kommune setter makt bak kravene om at gammel gjeld skal innfris, sier lederen av Storhamar Håndball Elite, Øystein Holtet. 

Krever sanering

Sanering av gjelden til Hamar kommune er en nødvendighet, for ikke å si krav fra samarbeidspartner(e) som kan tenke seg å kjøpe hallnavnet og derigjennom sikre all husleie fra Storhamar Håndball Elite til Hamar kommune for en periode på fem pluss fem år. Samarbeidspartneren/bedriften er villig til å stille garanti for at kommunen vil få pengene sine over det nevnte tidsrommet løpende fra 1. september 2015.

Dette forutsetter imidlertid at klubben har en gjeld ved avtaleinngåelsen som er tilpasset klubbens gjeldsbetjeningsevne og håndballforbundets krav til egenkapital for årene som kommer. Fra 2018 skal samtlige eliteserieklubber i håndball ha positiv egenkapital.

Kokende poteter

Det er grunn til å anta at brevet som er stilet til rådmannen i Hamar, er som et nytt lass med kokende poteter i politikernes fang.

Fungerende ordfører Geir Byberg er da også forsiktig med å kommentere innholdet i brevet:

- Jeg har lest det meste av brevet på mobiltelefonen og er ikke klar for å gi noen vurdering av innholdet ennå, men samtidig har jeg forståelse for at håndballklubben kommer til kommunen som klubbens største kreditor med anmodningen. Jeg regner med at rådmannen legger brevet fram til politisk behandling, slik at alle politiske partier kan ta stilling til det, sier Byberg som synes det er trist at det som så helt greit ut, ikke er det likevel.

- Håndballen er viktig for Hamar, både bredde og elite. Jeg håper grepene som det nye styret tar, kan være gode nok til å få klubben på fote igjen slik at håndballen som hockey sist sesong, får sin vel fortjente opptur.  


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00