• Skeptisk: Helge Karset

Storhamar håndball ligger etter med sine forpliktelser overfor Hamar kommune og leverandører. De søker nå kommunen om en ny nedbetalingsavtale. Uten en slik avtale, øker faren for at håndballklubben styrer mot konkurs. Det er spesielt delikat med tanke på at Hamar kommune er i ferd med å bygge en ny hånballhall på Hamar vest godkjent for spill i elitedivisjonen for håndball.

Forslaget om å utsette saken i dagens formannskap, kom fra Knut Fangberget (H). Han ønsker innsyn i Storhamar håndballs regnskap for 2014, og budsjettet for 2015.

- Det er opplysninger jeg synes formannskapet og byens skattebetalere har fortjent, sa Fangberget.

Et enstemmig formannskap stilte seg bak utsettelsesforslaget, og dermed settes et ekstraordinært formannskapsmøte kommende onsdag hvor saken får sin skjebne. Når det er sagt, var det ingen av formannskapspolitikerne som i dag tok til orde for ikke å inngå nedbetalingsavtalen med Storhamar Elite.

Rådmann Terje Halvorsen omtalte det evige maset fra flere av byens eliteklubber som en «neverending story».

Det er vondt å se på at kommunen som kreditor blir lagt nederst i bunken hver gang. Vi opplever at det nå er pengestrømmer fra Storhamar til kommunen, men at de ikke er ajour. Storhamar Elite har selv veldig tro på at ny hall vil gi økte inntektsmuligheter. Historien tilsier at vi ikke har grunn til å være optimistiske, sa en meget tydelig Halvorsen. 

BBLs Helge Karset var usikker på om hva han skulle stemme foran dagens formannskapsmøte.

– Tragisk

BBLs formannskapsrepresentant Helge Hafsahl Karset er skeptisk til å gi Storhamar håndball en ny sjanse, men flertallet sier trolig ja.

Helge Hafsahl Karset, som representerer BBL i formannskapet (opprinnelig vara), sa i går til HA at han foreløpig ikke har bestemt seg for om han går inn for avtalen.

– Dette er en tragisk sak hvor nok en gang dårlig økonomisk styring står på dagsorden. Jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal stemme for innstillingen eller ikke. Det avhenger blant annet hva som kommer fram av svar på spørsmål i debatten under formannskapet, sier Karset.

Han lurer blant annet på om det var klubben selv som varslet om sine økonomiske problemer, eller om dette ble avdekket av kommunen. Han stiller også spørsmål om hva sannsynligheten er for at kommunen får igjen pengene dersom de sier ja til avtalen, hvor mye mer inntekt Storhamar faktisk vil få med den nye hallen og om de kommer til å få lisens.

– På en skala fra én til ti, hvor lei er du av å behandle idrettsøkonomisaker som lokalpolitiker?

– Vi nærmer oss null, sier han til HA-sporten.

Høyre og Ap mot ja

BBL sitter imidlertid ikke med makten og alt tyder på at rådmannens innstilling kommer til å bli banket gjennom.

Morten Aspeli og Arbeiderpartiet har tidligere insinuert at de trolig vil gå inn for en ny betalingsavtale og det vil også trolig Høyre, som imidlertid setter klare forutsetninger for det hele.

– Jeg er sikker på at de kommer til å få en ny boost med ny hall. Samtidig er det viktig å understreke at de kan glemme å få ettergitt noe av gjelden. Alt skal betales tilbake og kommunen må stramme skruen ytterligere og tvinge klubben til å betale for seg. Det må være en forutsetning, sier Pål-Jan Stokke som sitter i formannskapet.

Betaler nå

Økonomiske problemer og dårlige betalingsevne er et kjent begrep innenfor Hamar-idretten.

Men akkurat nå går det bedre i de to andre store satsingsklubbene i Hamar: HamKam fotball og Storhamar hockey.

Rådmann i Hamar kommune, Terje Halvorsen, forteller til HA-sporten at HamKam er ajour når det gjelder leie av Briskeby Stadion og at de ikke har utestående regninger nå.

Når det gjelder ishockey er det Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA) som står som utleier.

Administrerende direktør Viggo Sundmoen sier til HA at de ikke har noen bemerkninger:

– Per dags dato er Storhamar hockey ajour med betaling, sier Sundmoen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00