Det ble nødvendig med et realt skippertak for å prøve å redde klubben fra undergangen. Det ble jobbet av mange, sent og tidlig, og i dag skylder klubben rundt 400.000 kroner i gammel moro pluss en halv million i løpende gjeld som ikke har forfalt.

– Vi har kommet langt og ser lyset i tunnelen, sier håndballeder Øystein Holtet.

Skippertak

Holtet er betinget optimist på håndballklubbens vegne. Femårsplanen det nye styret satte opp og som skal gjelde for fire år, må følges. 31. desember i 2018 er det et krav fra Norges Håndballforbund om at alle eliteserielag skal ha positiv egenkapital. Tross et meget solid resultat av det Holtet kaller skippertak med 350.000 kroner fra Aksjon Blanke Ark, 650.000 kroner gjennom at kommunen overtok hallen fire måneder før de egentlig skulle, pluss andre ekstraordinære inntekter på 300.000 kroner og at noe gjeld er betalt gjennom sponsorinntekter og et bidrag gjennom redusert leverandørgjeld på 700.000, er det fortsatt skjær i sjøen.

– De ekstraordinære inntektene kommer ikke tilbake. Derfor er det viktig at vi fortsetter å sette tæring etter næring. Vi må gå med overskudd de kommende årene. Det er fortsatt krevende. Vi må ha budsjett-kontroll og disiplin, sier Øystein Holtet som innrømmer at han tok på seg en nærmest håpløs oppgave da han sa ja til å holde i tømmene i Storhamar håndball.

Likevel har det skjedd mange positive ting rundt håndballklubben siden restarten i 1. divisjon tidlig i høst.

samlet alle gode krefter

Storhamar har økt antallet sponsorer fra 49 til 73. Sponsorinntektene er øket med 40 prosent til fire millioner i kroner og 800.000 i barteravtaler (varer og tjenester som klubben er avhengig av).

– Jeg synes næringslivet i Hamar har vært veldig støttende i sitt forhold til oss, sier Holtet som også har latt seg imponere over tillitsvalgte og folk rundt klubben i en alder fra 6 år til 90 og på tvers av alle klubbens idretter.

– Engasjementet i Storhamar-familien har vært glødende og det trenger vi fortsatt. Vi kan ikke tillate oss å slappe av ett sekund. Vi skal drifte klubben og samtidig nedbetale gammel moro. Da må vi fortsette å snu hver krone i flere år framover, sier Øystein Holtet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00