Saken om å bygge ut Prestrudhallen har versert i politiske og andre miljøer siden 2007, og det har vært mye diskusjon og mange meninger på vegen.
- Ikke fornøyd
I 2009 ble saken stoppet, men det ble vedtatt at detaljprosjekteringen skulle fortsette. Det ble ikke sendt ut på anbud fordi det ikke var politisk flertall den gangen. I sommer tok Morten Aspeli og Ap opp igjen saken.
Det var snakk om å utrede kostnader til utbygging av Prestrudhallen, og synliggjøre konsekvenser i budsjett- og økonomiplan.
Detaljprosjektet er fortsatt ikke i mål, i følge Aspeli.
- Vi skulle jobbe for å få Prestrudhallen inn i økonomiplanen, men nå er ikke det mulig på grunn av praktiske årsaker. Jeg er ikke fornøyd med det. Jeg hadde forventet at det politiske vedtaket var fulgt opp. Vi har gått ut fra at dette kunne sendes ut på anbud nå, sier ordfører Morten Aspeli, og fortsetter:
- Vi kunne hatt byggestart i 2012, men det må dessverre skyves på. Neste steg nå er å få detaljprosjektet ferdig. Vi skal jobbe for å få til dette så raskt som mulig. Vi har en politisk samarbeidsavtale og flertall i denne saken, sier Aspeli, som ikke vil spekulere i tidsperspektivet.
Nye byggtekniske lover
Rådmann Svein Skaaraas kommenterer saken slik:
- Vi hadde et prosjekt som kunne vært grunnlag for å sende dette ut på anbud, men det ble stoppet av politikerne. Det er blant annet kommet nye byggtekniske lover. Jeg mener at vi har synliggjort investeringen, men har ikke funnet rom til Prestrudhallen. Kostnaden var kalkulert til 63 millioner kroner. Nå er det antydet 75-80 millioner med nye krav. Uansett er dette en politisk avgjørelse til sjuende og sist, sier Skaaraas.
Undervegs i halldebatten har det kommet opp forslag om å bygge ny hall et annet sted.
- Kan jobbe parallelt
- Det er ikke en prestisjesak for oss å bygge ut Prestrudhallen. Poenget vårt er å legge bedre til rette i forhold til hallkapasitet, først og fremst for Storhamar Håndball.
- Det raskeste hadde vært å bygge ut Prestrudhallen, men slik situasjonen er nå, kan det være aktuelt å se på andre alternativer parallelt, sier Morten Aspeli, som hadde Prestrudhallen som en kampsak i valgkampen.
- Dette er ikke noe løftebrudd. Det er rett og slett ikke praktisk mulig å få det til nå, dessverre.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00