HAMAR: I Storhamars 2008-regnskap, som endte med et lite overskudd, er det foretatt en kostnadsreduksjon knyttet til halleie for 2008 med kr 220.584 basert på en dialog med Hamar kommune som eier Prestrudhallen.

Styret i Storhamar Håndball skriver i notene til regnskapet at de forventer et positivt utfall av den formelle behandlingen.

Kan ta poeng
Den formelle behandlingen skjer onsdag 1. april, og hvis de folkevalgte skulle finne på å si nei til Storhamar, kan eliteseriejentene også neste sesong starte seriespillet med minuspoeng.

Ordfører Einar Busterud har merket seg at Storhamar ikke har betalt husleie i Prestrudhallen på halvannet år, men sier til HA-sporten at man er innstilt på å finne en løsning hvis det blir politisk enighet om det.
I så fall kan det bety at kommunestyrerepresentantene i Hamar kommune tar de første poengene for Storhamar neste sesong…

Vil rydde i eget hus
Sportslig leder Bertil Pålsrud er opptatt av at Storhamar Håndball skal ta ansvar for den økonomiske situasjonen selv.

- Når vi nå løper til kommunen og ber om hjelp, er ikke det vårt eneste tiltak. Vi vil rydde i eget hus, men trenger hjelp nå. Når vi ser hvor mye Hamar kommune har gitt i bidrag til fotball og ishockey, så bør de også bidra til Storhamar Håndball.
- Vi tar ansvaret for situasjonen selv, men dette er et felles løft, og vi trenger samarbeid med alle. Hvis Hamar vil, kan vi bli et topplag i kvinnehåndball, sier Bertil Pålsrud til HA-sporten.

Lisensbestemmelsene
Slik her reglene for å få lisens i forhold til økonomi:
Lisens med overvåking tildeles klubber som har:
* Negativ egenkapital inntil kr 300.000, men overskudd i siste regnskapsår. * Negativ egenkapittel mellom kr 300.000 - kr 1.000.000 og overskudd som er større enn 10% av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår.
Lisens under skjerpet overvåking tildeles klubber som har:
* Negativ egenkapital inntil kr 300.000 og underskudd siste regnskapsår. * Negativ egenkapital på kr 300.000 - kr 1.000.000 og et overskudd mellom 0-10% av den negative egenkapital fra siste regnskapsår. * Klubber som har negativ egenkapital over kr 1000.000 og overskudd på mer enn 10% av den negative egenkapitalen i siste regnskapsår.
Lisens under skjerpet overvåking med poengtrekk ved sesongstart tildeles klubber som har:
* Negativ egenkapital på kr 300.000 - kr 1.000.000 og underskudd sist regnskapsår. * Negativ egenkapital over kr 1.000.000 og overskudd på 0-10% av den negative egenkapitalen i siste regnskapsår.
Skjerpet overvåking
Nå har også Norges Håndballforbund sendt ut et brev til klubbene der de varsler om en endret praksis om forholdet mellom egenkapital og omsetning.
Her skriver de:
«Forbundsstyret vil for kommende eliteserielisenstildeling i større grad legge til grunn forholdet mellom egenkapital og omsetning med hensyn til å avgjøre lisenskategori. Denne gradvise omleggingen fra absolutte tallverdier til å vurdere forholdet mellom egenkapitalsituasjon og omsetning, innebærer ingen skjerping i forhold til tidligere vurderinger.»
En oppmyking
Dette er en oppmykning av dagens praksis, og det innebærer at klubber med høyere omsetning, også har større muligheter til å betjene høyere negativ egenkapital.

Storhamar hører i norsk kvinnehåndball inn under klubber som har høy omsetning.
Hvis kommunestyret sier ja til å ettergi halleien, og Norges Håndballforbund godkjenner Storhamars regnskap, vil de få lisens med overvåkning, eventuelt lisens med skjerpet overvåking.

Forskjellen
Forskjellen på de to kategoriene er slik:
Eliteserielisens med status under overvåking:
Klubber som kommer inn under denne kategorien, kan ikke inngå nye forpliktende avtaler som innebærer økte kostnader, uten først å skriftlig ha dokumentert finansieringen.
Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking:
Klubber som kommer inn under denne kategorien, har ikke anledning til å påta seg nye økonomiske forpliktelser. Herunder:
1. å tegne profesjonelle kontrakter med (nye eller fornyede) spillere og trenere. 2. fornye andre avtaler som innebærer nye større forpliktelser.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00