HAMAR: Det var lite dramatikk, både i valget av nytt styre og i presentasjonen av årsregnskapet på gårsdagens årsmøte i Storhamar.

De to siste årenes styreleder, Grete E. Torpen, takket av. Det samme gjorde Leif Atle Viken, Øystein Holtet og Beate Bratbakken.
Av det forhenværende styret, er bare Bertil Pålsrud igjen.
Det nye styret i Storhamar ser sånn ut:
* Leder: Jan Åge Haug.
* Nestleder: Ole Erik Hulleberg.
* Marked: Wenche Alfei.
* Sport/elite: Bertil Pålsrud.
* I tillegg jobber valgkomiteen med å få på plass det siste styremedlemmet. Dette vil bli presentert på et ekstraordinært styremøte tirsdag 21. april, og vil ha ansvaret for breddesatsingen i klubben.

Håndballbakgrunn
Jan Åge Haug har bakgrunn fra håndball og har tidligere spilt for Hamar Idrettslag og Hamar Håndballklubb.

- Jeg var faktisk med på å spille åpningskampen i Hamarhallen. Jeg tror det var helt tilbake i 1961, forteller Haug, som presenterte seg som en Storhamar-gutt i går.
- Jeg bor nedpå der, sa Haug, og pekte ut av vinduet mot den andre siden av kunstgressbanen på Prestrud.

Utdannet økonom
Han fikk forespørselen for tre uker siden, og forteller at valget ikke var vanskelig.

- Etter at jeg fikk satt meg inn i tallene og skaffet meg litt kjennskap til organisasjonen, trengte jeg ikke så mye tid.
Storhamars nye styreleder er utdannet økonom. Gjennom jobben som selvstendig næringsdrivende har han også mye erfaring med styrearbeid fra det daglige.
Foreløpig har ikke Haug rukket å få full oversikt, men har allerede satt seg som mål å bedre klubbens økonomiske situasjon.

Har fått ekstra tilskudd
I går presenterte det avtroppende styret et årsregnskap med et overskudd på om lag 5.000 kroner. For bare noen måneder siden spekulerte Grete E. Torpen i et underskudd på om lag 300.00 kroner.

- Det stemmer, men etter hektisk virksomhet for å skaffe midler, har vi fått inn ekstra tilskudd fra noen av samarbeidspartnerne, forteller den avtroppende styrelederen.

Forventer kommunestøtte
I regnskapet er det foretatt en kostnadsreduksjon knyttet til halleie for 2008 med kr 220.584, basert på en dialog med Hamar kommune som eier Prestrudhallen. Styret skriver i notene til regnskapet at de forventer et positivt utfall av den formelle behandlingen.

Dette blir behandlet i kommunestyret 27. mars.
Regnskapet viser at klubben, til tross for en økning i lønnsbudsjettet på drøye 400.000 kroner, likevel gikk i pluss.

Drøye 10 mill i omsetning
Når det gjelder budsjettet for 2009, satser Storhamar på et overskudd på 112.000 kroner.

Det legges opp til at sponsorinntektene på litt i overkant av fire millioner kroner opprettholdes, samtidig som lønnskostnadene skal ned med en halv million kroner.
Når det gjelder driftsresultatet for 2008, kom det på 18.744 kroner. Klubbens omsetning har siden 2007 økt med om lag tre millioner, til 9.807702 i 2008.

Fortsatt negativ egenkapital
Etter å ha levert en negativ egenkapital på 658.244 kroner i 2007, ble klubben straffet og måtte starte inneværende sesong med to minuspoeng.

Fortsatt er den negative egenkapitalen høy. For 2008 var den på 653.335 kroner.
Søknadsfristen for lisens neste sesong er 2. april. På gårsdagens møte ble det spekulert i at det på grunn av at klubben har klart å levere et årsresultat uten røde tall, vil være gode muligheter for å unngå samme straff kommende sesong.
- Det er tidlig å si noe konkret, men ett av målene jeg har satt meg er at vi må fortsette å jobbe godt med det økonomiske, og føre klubben i en noe bedre posisjon, sier Jan Åge Haug.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00