HAMAR: Ole Erik Hulleberg sier til HA-sporten at Storhamar prioriterer å betale lovpålagt moms og lønn, og spillerne vil få lønn så fort det kommer penger inn på kontoen.
- Hvor lenge vil likviditetsproblemene vare?
- Etter at vi var ferdig med gjeldssanering og fått et ansvarlig lån fra Hamar kommune på 2,3 millioner kroner, så vi at vi fortsatt hadde en halv million kroner i gjeld som skulle betjenes. Da gjorde vi det også klart at det ville komme måneder da vi hadde dårlig likviditet. For å være sikre på å unngå slike likviditetsperioder i tiden framover, må vi ha et par år med et overskudd på 200.000-250.000 kroner - hvis ingen går inn og tar gjelden, da, sier Hulleberg.
Når det gjelder de kommende lønnsutbetalingene, sier Storhamar-lederen:
- Vi har to storfaktureringer i året av sponsormidler, og den neste er i januar. Men i disse dager fakturer vi ut treningsavgifter, medlemskontingent, støttemedlemskap og andre inntektsbringende tiltak, og vi jobber med å få inn penger vi har utestående hos andre. Lønn vil bli utbetalt fortløpende, og vi betaler så fort vi har mulighet.
- Hva vil dette bety for årets økonomiske resultat?
- Vi har fortsatt som mål å komme ut av året i pluss, og vi prøver å styre mot et overskudd på 100.000 kroner.
Storhamar har budsjettert med sponsorinntekter på fire millioner kroner i år. Det målet har klubben nesten nådd takket være vårens redningsaksjon som innbrakte 900.000 kroner.
- Men jeg hadde som mål at vi skulle greie ytterligere 800.000 kroner. Neste år må vi opp på fire til fem millioner kroner i sponsorinntekter, og på sikt bør vi ha fem millioner kroner for å ha god likviditet, sier Ole Erik Hulleberg.
Kamilla Sundmoen er en av de ni spillerne som ikke har fått utbetalt lønn denne måneden, og Storhamar-kapteinen sier til HA-sporten at hun ikke ønsker å si noe om situasjonen.
- Vi er blitt enige om at det er styret som skal uttale seg, og det respekterer jeg, sier Sundmoen.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00