Bygging av håndballhall som kommunestyret etter all sannsynlig vedtar i morgen, vil få store positive ringvirkninger for økonomien i Storhamar håndball elite.
- En ny hall vil bli selve nøkkelen til en sunn driftsøkonomi de kommende årene, sier Ole Erik Hulleberg.
Et positivt vedtak om en ny hall vil utløse en betydelig økning i sponsortilskuddet fra gruppen som foran denne sesongen, gikk inn og finansierte nye spillere for eliteserielaget til klubben. Dette bekrefter Hulleberg.
I tillegg ventes det at flere samarbeidspartnere hopper på lasset.
Hulleberg regner også med at den kommunale idrettsmeldingen som sier noe om leieprisen for den nye hallen, fortsatt vil gjelde. Det vil i så fall også bidra til å gjøre den økonomiske situasjonen for klubben atskillig lysere.
- Det er helt klart at vi, etter delingen i eliteavdeling og en breddeavdeling, må sørge for inntektene våre selv, helt og holdent. Ny hall vil være nøkkelen til en sunn og god økonomi for Storhamar elite, sier Hulleberg og tenker på sponsorprofilering, publikumsvekst og alt det andre som følger med på lasset.
I dag styrer klubben trolig mot et lite driftsmessig overskudd på rundt 100.000 kroner.
- Breddeavdelingen bør, med bakgrunn i overskuddet etter Storhamar cup, være godt rustet.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00