HAMAR: Administrasjonen i Norges Håndballforbund skal i dag behandle Storhamars eliteseriesøknad, som i neste omgang skal godkjennes av forbundsstyret 13. juni.
I sin lisensinnstilling til forbundsstyret vil administrasjonen ha nedenforstående regelverk som utgangspunkt i forhold til økonomi.
Lisens uten anmerkninger:
Innebærer at klubben ikke er pålagt spesielle restriksjoner.
Lisens med overvåking:
Negativ egenkapital inntil kr 300.000, men overskudd i siste regnskapsår.
Negativ egenkapittel mellom kr 300.000 - 1.000.000 og overskudd som er større enn 10 % av den negative egenkapitalen fra siste regnskapsår.
Lisens under skjerpet overvåking:
Negativ egenkapital inntil kr 300.000 og underskudd siste regnskapsår.
Negativ egenkapital på kr 300.000 - 1.000.000 og et overskudd mellom 0-10 % av den negative egenkapital fra siste regnskapsår.
Klubber som har negativ egenkapital over kr 1.000.000 og overskudd på mer enn 10 % av den negative egenkapitalen i siste regnskapsår.
Lisens under skjerpet overvåking med poengtrekk ved sesongstart:
Negativ egenkapital på kr 300.000 - 1.000.000 og underskudd sist regnskapsår.
Negativ egenkapital over kr 1.000.000 og overskudd på 0-10 % av den negative egenkapitalen i siste regnskapsår.
Administrasjonen vil ikke innstille en klubb til eliteserielisens dersom klubben (håndballgruppa, moderklubben eller aksjeselskapet):
Har negativ egenkapital over kr 1.000.000 og underskudd siste regnskapsår.
Har vært under skjerpet overvåking forrige år og forverret sin situasjon
Utbetaler lønn og honorarer i strid med norsk lovgivning.
Ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor andre organisasjonsledd i norsk idrett.
Skader idrettens anseelse, jfr. NIFs lov § 11-2.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00