321 lag er per i dag startklare i turneringen. Det betyr at 4.200 gutter og jenter skal spille håndball på 14 baner i Vikingskipet og Stangehallen i tre dager. Samtidig regner Storhamar med at det totalt vil være 10.000 besøkende med stort og smått denne helga. Hvor mye dette genererer i penger til byens og regionens næringsliv, vil ikke daglig leder i Storhamar håndball, Erik Stensrud, spekulere i, men han antyder svimlende summer og henviser til daglig leder i Hamar-regionen Reiseliv, Tor Rullestad.

15 millioner?

- Jeg kan ikke presentere noe eksakt tall på hva som legges igjen av penger, men jeg har mine ord i behold når jeg antyder at Storhamar Cup genererer mange millioner kroner til næringslivet i kommunen og derigjennom også til kommunekassa i form av skatter og avgifter.

Rullestad forholder seg til offisielle tall som sier at reiselivsbasert omsetning beløper seg til 1.300 kroner per voksen per døgn. Når Storhamar regner med at rundt 6.000 voksne vil komme til byen den aktuelle helga og oppholde seg her i to døgn, vil effekten være på over 15 millioner kroner. Dette er penger som tilreisende legger igjen for overnatting, bespisning, varehandel, detaljhandel, bensin, opplevelser, aktiviteter etc. I tillegg komme selvsagt pengene som spillerne legger igjen.

bonus for næringslivet

- Storhamar Cup, sammen med andre lignende arrangementer, er kjempebra både for Hamar og regionen. Vi er glade for alle arrangementer som kommer hit til byen. Felles for dem alle er at de gir en overrislingseffekt for næringslivet.

Hvor mye næringslivet i Hamar tjener i forbindelse med alle turneringene som arrangeres i byen, har ikke Rullestad noe tall på.

- Fortjenesten kan variere etter hvor mange store arrangementer som avholdes hvert år. Men uavhengig av det, har jeg mine ord i behold når jeg antyder en omsetningsøkning i mangemillionersklassen. Dette betyr selvsagt veldig mye for hele regionen. Derfor er det også viktig at vi kan tilby hyggelige opplevelser, slik at folk får en positiv opplevelse av oppholdet her og gjerne vil komme tilbake. Det er den beste markedsføringen næringslivet, byen og regionen kan få med tanke på gjensalg. Et godt vertskap og god service er en god salgskanal, sier Tor Rullestad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00