HAMAR: Storhamar hadde en negativ egenkapital på 658.000 kroner den 31.12 2007.

Etter det HA-sporten kjenner til, måtte Storhamar Håndball legge fram et negativt resultat på 800.000 kroner for kalenderåret 2007.
Gammel gjeld som måtte tas med i budsjettet utgjorde 300.000 kroner. Ingen i dagens styre vil si noe om hva den gamle gjelda var.
I tillegg opplevde klubben at det ikke var like lett å øke inntektene med 500.000 kroner, da tilsvarende sum ble påført utgiftssida ved opprykket til eliteserien.
Blant annet gjorde klubben en nødvendig satsing på 16- og 18-årslagene gjennom blant annet å knytte til seg flere som skal jobbe med talentene. Dette for å gjøre det mulig å opprettholde et eliteserielag over flere år.

Teknisk svikt
Den tredje store svikten kom gjennom en regnskapsteknisk detalj som ga 220.000 kroner mindre i inntekter i 2007 enn budsjettert.

Som eliteserieklubb ble Storhamar nemlig forpliktet til å periodisere inntektene, med litt over halvparten i 2007-regnskapet, og resten i 2008.
- Her innrømmer vi at vi ikke hadde kunnskap om dette da budsjettet ble laget, rett og slett fordi vi ikke hadde en administrasjon som var god nok for eliteseriesatsing. Det har vi gjort noe med i 2008, og nå håper vi at vi er rustet til å snu dette, sier styreleder Grete E. Torpen.
Hun vil ikke uttale seg om hva som har skjedd i klubben før hun startet i jobben som leder.

Tusse Cup viktig
Da styret høsten 2007 så at resultatet ikke var tilfresstillende, forsøkte de å skaffe nye inntekter, men uten det resultatet de ønsket.

Også inntektene fra Tusse Cup var mindre i 2007 enn normalt, og årets turnering blir bedre.
- Det var et flott arrangement i helga, der klubbens medlemmer gjorde en kjempeinnsats. Inntektene fra Tusse er svært viktige for klubben, fastslår Torpen.
- Går de til yngres avdeling?
- Alt går til alt i Storhamar.

200.000 i pluss
Gjennom ansettelse av daglig leder og økt fokus på inntekter har Storhamar budsjettert med et overskudd på 200.000 kroner i 2008.

- Vi klarer ikke å dekke inn hele den negative egenkapitalen. Vå må være litt realisitiske, og med sterk styring av inntektene håper vi kanskje å nå 50 prosent. Det er like viktig for oss at det er uomtvistelig at vi skal opprettholde et godt sportslig nivå, sier Torpen.
Håpet er at samarbeidet med Først til Mølla sammen med gode resultater i år, skal gi økte inntekter neste år, sammen med salg av brød, samt et større samarbeid med en gruppe samarbeidspartnere på spillersiden.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00