Behandlingen endte derfor med utsettelse til etter at Storhamar kunne levere godkjent regnskap for 2014 og ferske tall for omsetningen hittil i 2015. Disse tallene skal foreligge denne uka eller senest på klubbens årsmøte 20. april.

Politikerne ble framlagt et papir med hovedtall for prognoser for 2014 og budsjett for 2015. Tallene til dels vanskelig å forholde seg til. Det eneste som er sikkert, er at forverringen av Storhamars situasjon overfor Hamar kommune er 273.000 kroner mindre enn det som sto i papirene formannskapsmedlemmene fikk seg framlagt. Årsaken er en nylig innbetaling på 273.000 kroner fra Storhamar bredde. Dette gjør at håndballklubben skylder Hamar kommune 1.002.050 kroner. Hvis Hamar kommune godtar en ny nedbetalingsplan for Storhamar håndball, noe den etter signaler i går, vil gjøre, faller gjelda til andre leverandører på 1,2 mill kroner bort. En gruppe fra klubbens samarbeidspartnere har gått med på å sprøyte inn 600.000 kroner i klubben under forutsetning av at Storhamar får en ny nedbetalingsplan. Disse pengene vil gå til å betale dividenden på 50 prosent til andre leverandører enn kommunen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00