Live Giset (V): Dette er det vanskelig å si noe om fordi jeg vet for lite. Men jeg synes vi skal tillate oss å trekke pusten etter alle investeringer og se litt på hva vi trenger. Jeg ønsker meg en flerbrukshall som gymsal slik at vi får opp bruksfrekvensen. Flott om Storhamar får mer ut av ny hall.
Jan Oreld (Pp): Jeg har ikke grunnlag for å vurdere dette. Jeg tror en skal være varsom med prognoser, men samtidig er viktig å være nøktern. Jeg tror heller ikke vi skal vente et kjempehopp med en ny arena, men det blir flott å få en ny hall på plass, spesielt for den oppvoksende generasjonen.
Thomas Jørgensen (Ap): Jeg vet ikke om jeg kan svare på dette. Jeg har ingen detaljert oversikt over inntektspotensialet, men flere faktorer spiller inn, om det blir eie eller leie, for eksempel. Kanskje vi må ha en ny gjennomgang av leieprisene når hallen står ferdig.
Tor Inge Martinsen (BBL): Regnestykket har jeg ikke sett på, men jeg vet fra min tid som fungerende daglig leder i Storhamar, at billettinntektene var overraskende små. Større publikumsinntekter vil dra opp noen hundretusener, så alt i alt er ikke anslaget mye feil.
Geir Byberg (KrF): Den faglige kompetansen for å mene noe om dette har jeg ikke, men jeg håper Storhamar får bedre økonomiske forutsetninger for drift med ny hall. Og så håper jeg at vi som ser på kampene kan gjøre det uten at det regner i hodene på oss.
Tone Coucheron (Frp): Vanskelig å mene noe om anslaget, men jeg regner med at flere brukstimer gir høyere husleie. Om Storhamars regnestykke stemmer, vil jeg ikke ha noen formening om, men det er fint at klubben er optimistisk.
Christel Meyer (BBL): Hvem skal betale husleien, spør jeg meg om. 600.000 i leieinntekter gir et stort gap mot de seks millioner som trengs. Jeg er skeptisk, men håper vi bli positivt overrasket. Hvis kommunen skal betale mesteparten for Storhamar, må de vel klare å gå i pluss.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00