Hamar
Det sier lederen i Storhamar håndball, Ole Erik Hulleberg.
Da Storhamar fikk innvilget ansvarlig lån i kommunen, var en av betingelsene at klubben skulle skille ut yngres avdeling.
- Arbeidet med dette satte vi i gang omgående. Siden den gangen har to grupper jobbet med å få til en avtale, slik at breddeavdeling kommer opp på eliteavdelingens nivå. Vi skal også jobbe fram et delingsdokument som skal inneholde en fortegnelse for hvordan samarbeidet mellom gruppene skal være i fortsettelsen. Her blir det nedtegnet konkrete avtaler som gruppene må forholde seg til i framtiden. Avtalen skal signeres av begge gruppenes valgte styrer på årsmøtet i mars, sier Ole Erik Hulleberg.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00