Ordføreren hadde sin første arbeidsdag igjen i går etter en avslappende sydenferie. Nå er han positivt innstilt til å si ja til Storhamars bønn om gjeldssanering på rundt en million kroner.

Under visse forutsetninger.

I Storhamars brev til Hamar kommune går det fram at håndballklubben er i dialog med en Hamar-bedrift som vil betale et årlig beløp for hallnavnet. Denne bedriften skal også, sammen med en annen bedrift, være villig til å stille som garantist for husleia i den nye hallen i fem år.

Garantien gjelder imidlertid bare om klubben også får redusert gjelda si til kommunen.

Og det er her Aspeli vil ta Storhamar på ordet.

– Jeg tenker at jeg har lyst til å komme med et forslag hvor vi knytter ettergivelse av gjelda opp mot husleia. Jeg vil foreslå å si ja til å ettergi gjelda, men over en femårsperiode hvor vi avskriver gjelda med en femtedel hvert år de betaler husleie. Hamar kommune er ikke tjent med at Storhamar går konkurs. Da får vi ikke inn ei krone. Derfor tror jeg dette kan være en løsning som vi kan få flertall for, sier Aspeli.

Han understreker at dette er noe han nå vil ta opp internt i Arbeiderpartiet først, før han lanserer forslaget for de folkevalgte.

Roser det nye styret

Han poengterer også at det er beklagelig og negativt for idretten i Hamar at Storhamar er i denne situasjonen, men samtidig roser han det nye styret.

– Det nye styret gjør det de er forpliktet til. Og det er å si ifra. Det er jeg glad for. Det er viktig at det spilles med åpne kort.

Aspeli mener også at det er lettere å si ja til en slik henvendelse enn å si ja til et tilskudd eller et nytt lån.

– Hvis de hadde kommet med en søknad om lån nå, så hadde det vært en vanskeligere sak. Dette er ikke penger vi skal ut med, men penger vi ikke får inn. – Men vil ikke det å si ja til Storhamar nå være det samme som å sette dem foran andre problemer i eldreomsorgen og skole- og barnehagesituasjonen?

– Igjen er dette penger som vi trolig ikke får inn. Da er ikke dette penger som kunne vært brukt på andre ting, sier Aspeli.

– Dårlig tidspunkt

Det er likevel langt fra sikkert at han får med seg et politisk flertall for denne løsningen.

Det er nemlig ikke noe som tyder på at opposisjonspartiene vil selge seg inn hos håndballpublikumet tett opp til valget.

– Hamar kommune er kommet i en situasjon at man må skjære ned. Det er ikke det enkleste tidspunktet de kommer på nå, sier By- og bygdelistas ordførerkandidat Einar Busterud.

Og legger til:

– De tre toppklubbene i byen har i forhold til øvrige idrettslag sikret seg større økonomiske bidrag gjennom stadige kriselån og tilskudd på til sammen 20 millioner kroner.

Høyres ordførerkandidat, Knut Fangberget, var ikke komfortabel med at saken med Storhamar kom opp i formannskapet i april uten et årsmøtegodkjent regnskap på plass.

– Det gjør meg mistenksom, sa han den gangen.

Og han sier nå at han har fått bekreftet det han fryktet.

– Nå har vi endelig fått oversikten. Og det ser ikke pent ut. Vi skal ha veldig gode argumenter for å gå med på gjeldssanering, men jeg vil ha rådmannens innstilling før jeg sier noe helt klart. Høyre har for øvrig vært strenge i slike saker. Og det tror jeg fortsatt er stemningen, sier Fangberget til HA-sporten.

Venstres Live Giset er kategorisk på at dette er en sak hun vil være negativ til å støtte.

– Håndballhallen er bygd under den forutsetningen at de skulle betale gjelda si. Da nytter det ikke å be om sletting av gjeld før hallen er der. Nå har de malt seg opp i et hjørne, og med den økonomiske situasjonen Hamar er i, så er ikke dette første prioritet. Vi har betalt nok til elitelag i Hamar opp gjennom årene, sier Giset.

Har bedt om møte

Einar Busterud understreker at han ikke har tatt noe endelig standpunkt ennå, og han er sikker på at dette blir en valgkampsak.

– Det har jo vært en valgkampsak i fire år nå. Det er jo hjertesaken til Arbeiderpartiet. Selv har jeg bedt om et møte med Storhamar for å få nærmere innsyn i de økonomiske realitetene. Det er viktig at Storhamar bygger opp igjen troverdigheten sin. Jeg registrerer at man nå er åpen på problemene, mens man for tre måneder siden ble fornærmet over at formannskapet ba om regnskapet. Den nye ledelsen skal ha ros for at de legger kortene på bordet, sier Busterud.

Fangberget mener det ikke er positivt for Storhamar at saken kommer nå midt i valgkampen.

– Timingen er jo sånn at saken kommer midt i valgkampen – dessverre for Storhamar. Det er mange andre som må klare seg selv nå, sier Fangberget, som gjentar at rådmannens innstilling kan bli avgjørende for hva han og Høyre til slutt lander på i denne saken.

Nei fra Frp

Fremskrittspartiet er enda tydeligere på at de ikke vil støtte en gjeldssanering.

– Vi tenker at med den økonomien vi har i Hamar, så må vi ta vare på primærtjenestene som barnehager, skoler og eldreomsorg. Ellers støtter vi gjerne breddeidretten, men eliten må klare seg selv, sier Karsten Kamp.

– Hva tenker du om at Hamar kan tape penger i det lange løp hvis Storhamar går konkurs og kommunen mister en viktig leietaker til den nye hallen?

– Jeg håper at det private næringslivet går inn før det. Som for eksempel Olrudgruppen som har bygd hallen, sier Kamp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00