Hamar
Stokke, som representerer Høyre i formannskap og kommunestyre, mener at daglig leder Erik Stensrud i Storhamar er altfor nøktern i anslagene over merinntekter når han anslår økningen til Storhamar til 700.000 kroner.

Kjempeløft

- Klubben vil få en boost på tilskuere til å begynne med i ny hall. Den nye hallen vil gi bedre eksponeringsmuligheter for sponsorer. I tillegg kommer økt salg under kampene. Jeg er sikker på at potensialet er større enn de 700.000 kronene Storhamar opererer med. Mye større, sier Pål Jan Stokke som likevel gleder seg over den nøkternheten klubben legger for dagen.
- Det blir et kjempeløft med ny hall, og vi skal heller ikke glemme mulighetene for de indirekte inntektene som klubben kan få gjennom alternative arrangementer i klubben, hvor de kan hente fortjeneste på dugnadsinnsats og salg.
Stokke både håper og regner med at bevilgningene til ny hall blir spikret på kommunestyremøtet i løpet av dagen i dag.

Idretten har bidratt

- Hva mener du om driftsomkostninger på seks millioner kroner?
- Vi får se hva som dukker opp av muligheter for å redusere kommunens bidrag til dette, sier han og legger til:
- Vi hører alltid om når idretten ikke betaler for seg, men det vi ikke hører om, er når idretten bidrar så det svir. Det har faktisk vært realiteten i Hamar. Idretten har bidratt voldsomt og betalt dyre husleier. Derfor må jeg si meg skuffet over kommunen som tidligere har sugd idretten for husleie.

Barn og ungdom først

- I en by hvor slagordet var barn og ungdom først, burde kommunen lagt til rette på en enda bedre måte for at idrettslagene skal skape aktivitet. I andre byer vet jeg at idrettslagene bare betaler en symbolsk garderobeavgift, men dette varierer selvsagt mye. Jeg vil mye heller ha ungdom i organisert idrett enn ute i gatene. Jeg ønsker Storhamar håndball lykke til, sier Pål Jan Stokke.
De andre politiske partiene var mer usikre på om Storhamars anslag holdt mål, men understreket samtidig at de syntes det var vanskelig å vurdere dette når de ikke kjente til tallmaterialet.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00