De to tilbyderne kommunen går i sluttforhandlinger med, er Olrudgruppen og Backe prosjekt.

- En stor dag for oss, sa en glad daglig leder i Storhamar Håndball elite, Erik Stensrud.

- Det er fantastisk fint på se at et samlet formannskap komme til enighet om bygging av ny håndballhall. Dette betyr en ny tidsregning for Storhamar Håndball. Ikke minst er vi glade for at dette blir realisert på Hamar vest.

Nå er Erik Stensrud spent på framdriftsplanen:

Ferdig 1. september?

- Hallen må stå ferdig til 1. september 2015, helst en måned før, slik at vi kan få tatt de siste sesongforberedelsene innen vi skal spille kamper der.

Ifølge prosjektsjef Ole Jonny Eriksen i Hamar kommune, bør de avsluttende forhandlingene med tilbyderne være klar innen sommerferien. Det blir ingen videre forhandlinger fra kommunens side med tilbyderne, før gårsdagens byggevedtak får sin endelig godkjennelse i kommunestyremøtet 21. mai.

- Da har vi en måned på oss, og dersom ikke noe spesielt skulle dukke opp, bør vi være klare fra vår side før sommerferien. Det betyr igjen at byggingen av hallen, enten den havner i regi av Backe Prosjekt eller Olrudgruppen. kan påbegynnes i løpet av august/september.

10-12 måneders byggetid

Øystein Holtet i Olrudgruppen har tidligere uttalt til HA at han trenger om lag en til to måneder fra startsignalet er gitt, til byggingen kan starte. Byggetid er beregnet til mellom 10 og 12 måneder.

Harald Holtet i Backe Prosjekt kan ikke angi hvor lang tid han må ha for å iverksette bygging. Ei heller hvor lang byggetid de bregner på en hall.

- Dette må vi se på før vi kan uttale oss. Jeg avventer tilbakemelding fra Hamar kommune og tar resten av saken derfra, sier Harald Holtet.

Den eneste overraskelsen i formannskapets behandling av saken i går, var at By- og bygdelista snudde på hælen og sluttet seg til de andre partiene slik at prosjektet oppnådde politisk enstemmighet: - Vi er ikke uenige i at Hamar trenger en håndballhall, men vi er uenige i lokaliseringen. Vi kunne tenkt oss Børstad, sa Tor Ingen Martinsen.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00