Det sier Roger Jenssen. Han er talsmann for trenerapparatet i Storhamar håndball yngres avdeling.
- Hallsituasjonen for Storhamar yngres har vært prekær i lang tid. Vi trenger en ny hall tilegnet aktivitet for 400 medlemmer hvorav 350 tilhører breddedelen i Storhamar håndball. Breddedelen av Storhamar håndball består av alle lag som ikke er med i eliteavdelingen, pluss dem som spiller i 5. divisjon.

Trenger 70 timer i uka

Etter Storhamars egne definerte mål, er ukebehovet for disse spillerne 70 timer i uka, hvorav ti går til eliteidretten. De siste årene har vi hatt 50 timer til rådighet. Det er prekært for lite, sier Jenssen som viser til at Storhamar yngres måtte si nei til nye, yngre håndballspillere i fjorårssesongen.
- Når kapasiteten er for dårlig, må vi fordele det vi har av timer. Blir det for lite treningstid, faller folk ifra, og enda verre: Vi må si nei til nye barn og unge som vil spille håndball. Jeg opplevde dette som ordentlig kjipt i fjor, men vi hadde ikke noe annet valg. De største kullene på trening talte 30 spillere. Det gjorde treningen lite effektiv og egnet. Når de unge melder seg på håndball, er det for å være i aktivitet, sier Jenssen.

Fargeringen redningen

Bedre har ikke situasjonen blitt av at antall timer i Prestrudhallen gikk ned fra 52 timer i uka til 47 timer foran denne sesongen.
- Nå har vi fått lokaler i Farveringen-lokalene som en slags nødløsning, og vi er veldig takknemlige ovenfor kommunen for dette. Fargeringen-hallen er, ved siden av Prestrudhallen, full av aktivitet hver eneste kveld. Selv om løsningen er grei nok, er dette bare en midlertidig løsning for oss, sier Jenssen og understreker ordet midlertidig.
Sprengt kapasitet i Prestrudhallen har gjort at Storhamar yngres har vært nødt til å se seg om etter alternative treningssteder. Hittil denne sesongen er fire haller tatt i bruk, med Stangehallen som den hallen som ligger lengst unna.

Får ikke klubbkultur

Med så spredt aktivitet, bygger vi verken klubbkultur eller miljø som er så viktig for dem som ønsker å satse på håndball i klubben vår. Hvis vi ikke har en ordentlig arena, en samlingsplass å tilby, faller folk ifra. Det har vi sett eksempler på.
- En sideeffekt av vårt store hallbehov er at også andre lag og foreninger heller ikke får det de ønsker av treningstid. Problemet dreier seg om enda mer enn bare Storhamar yngres, sier Roger Jenssen.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00