HAMAR: Styrets budsjett viser at breddedelen skal gå med nesten 700.000 kroner i overskudd i kalenderåret 2010.
Hovedinntekten er om lag 800.000 kroner fra turneringen i Vikingskipet om snaue 14 dager.
Elitesatsingen går derimot i underskudd med 530.000 kroner i budsjettet, som totalt gir pluss.


- Hva sier du til foreldre som reagerer på det de ser på som en slags subsidiering av elitesatsingen?
- Det som er helt klart, er at breddedelen ikke hadde klart seg uten elitesatsingen. Rekrutteringen hadde ikke vært like stor, og yngres avdeling nyter godt av avtaler som er kommet i stand i forbindelse med eliteserielaget. Historien viser at det var vanskelig for klubben og yngres avdeling å drive med overskudd også før A-laget rykket opp til eliteserien, sier Hulleberg.
Hulleberg la fram et eksempel for årsmøtet der også de eldste lagene i yngres avdeling går med underskudd, men at det slik syklusen er.


- Du kan godt si det sånn at de yngste lagene, med mange spillere, investerer litt i sin egen framtid når de kommer opp og blir 16, 17 og 18 år.
I slutten av mai får klubben beskjed fra håndballforbundet om de får elitelisens eller ikke.
De vil være en like viktig avgjørelse for hele breddesatsingen i klubben, for uten lisens vil klubben i realiteten bare ha yngres avdeling, mye gjeld det blir vanskelig å håndtere. Ifølge en av deltakerne på årsmøtet vil klubben skylde om lag 10.000 kroner pr. aldersbestemte spiller.


- Vi sender nå inn budsjettet som er vedtatt, og håper forbundet ser på den jobben vi har gjort. Vi har virkelig forsøkt, sier Ole Erik Hulleberg og Jan Åge Haug.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00