HAMAR: Storhamar har søkt hjelp hos John Christian Elden for å få en jusvurdering av straffen de har fått av Norges Håndballforbund.

Med lang bakgrunn fra idrettsjuss, mener Elden at håndballforbundets regler er mangelfulle, rigide og gammeldagse.

- Bør rettes opp
- Det er en grunnleggende menneskerett å ha en reell mulighet til overprøve straffer og sanksjoner gitt av et overordet organ som forbundet er. Her synes håndballens regelverk å være mangelfullt, og de bør rettes opp slik de fleste andre særforbund har gjort for lengst, sier John Christian Elden.

Han har frarådet Storhamar å anke straffen, nettopp fordi det ikke er noen mulighet til å endre den, ifølge regelverket til forbundet.

Først 2009
- Det er ingen reell ankemulighet fordi man bare kan få prøvet om loven er fulgt, men ikke om sanksjon bør gis. Reglene er rigide, fastslår Elden.

Han har i stedet for anke, rådet Storhamar og de andre norske klubbene til å jobbe med å endre Norges Håndballforbunds regelverk, slik at de følger grunnleggende menneskerett i framtida.
Dette kan kun vedtas på håndballtinget, og det neste tinget arrangeres i 2009.

Bekrefter reglene
Leder i lovkomiteen i Norges Håndballforbund, Tore Rasch, bekrefter at reglene er slik.

- Det er helt riktig at det kun kan vurderes om loven er fulgt, og ikke om sanksjon bør gis. Dersom loven er fulgt, noe jeg tror det er i denne saken, er det formålsløst å anke, men det er min personlige mening, sier Rasch til HA-sporten.
Han får høre Eldens vurdering om at regelverket er i strid med menneskerett.
- Vi har ikke laget reglene for at de er i strid med menneskerettigheter, men fordi vi mener de er riktige, sier Rasch.

Klubber med på råd
Storhamar har tatt Eldens råd til etterretning, og kommer ikke til å anke avgjørelsen om at de må starte med to minuspoeng kommende sesong, siden appellkomiteen ikke kan gjøre om straffen.

Klubben vil nå starte arbeidet med å få endret reglene, slik at norsk håndball også får en ti-instans-behandling.
- Vi skal gå i dialog med de andre klubbene, og se hvordan vi skal gå fram i saken, og vurdere det derfra, sier daglig leder Svein-Erik Edvartsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00