Dette er mulig fordi Hamar kommune betaler Olrudgruppen for hallen den 10. september i stedet for 2. januar som avtalt. Olrudgruppen betaler til gjengjeld et tilskudd til Storhamar Håndball Elite på 650.000 kroner. Beløpet er øremerket nedbetaling av gjeld til kommunen. Sammen med de rundt 300.000 kronene fra Blanke Ark-aksjonen, gjør dette at håndballklubben innfrir sine forpliktelser til Hamar kommune på betingelse av at kommunen ettergir 160.000 kroner i renter og gebyrer på den opparbeidede gjelda.

Dette synes både kommunen og Storhamar Håndball Elite å være svært fornøyde med.

- En god løsning det bør være politisk tilslutning til, sier ordfører Morten Aspeli.

- Dette er vi veldig godt fornøyd med, sier Øystein Holtet, leder i Storhamar håndball og fortsetter: - Hvis dette får tilslutning i formannskapet, blir vi kvitt en gjeldspost som klubben har slåss mot i mange år og som vi har slitt med å gjøre mindre. Økonomisk er det en lettelse for klubben å bli kvitt ryggsekken som gjelda representerer, men det er fortsatt for tidlig å si at framtida er rosenrød. Vi har fortsatt gjeld vi skal bli kvitt, men situasjonen for klubben er adskillig lysere nå enn den var, sier Øystein Holtet.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00