MOLDE: Fra denne datoen kommer det blant annet krav om låsbare våpenskap, nye regler for pappaperm og endringer i barneloven.
Det har vært stor oppmerksomhet omkring kravet til sikker oppbevaring av våpen fra 1. juli. Alle som eier ett eller flere skytevåpen må oppbevare hele våpenet, eller en vital del av våpenet, i et godkjent våpenskap.
Fra 1. juli kommer det også nye byggeforskrifter som betyr en betydelig innskjerpelse for byggebransjen. Omfattende byggeslurv skal det bli slutt på, ifølge kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp). Kommunene kan ilegge gebyrer på opptil 400.000 kroner for brudd på byggereglene. Kravene til ferdigkontroll og ferdigattest skjerpes. Byggefeilene for 10-12 milliarder kroner i året skal bort.
Fra 1. juli blir det også obligatorisk energimerking for alle som skal selge eller leie ut en bolig. Et hus skal energimerkes med bokstavskalaen A-G, akkurat som et kjøleskap eller en vaskemaskin.
Direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund sier til NTB at ordningen med energimerking bare er obligatorisk for den som skal selge huset sitt eller leie ut en bolig på mer enn 50 kvadratmeter.
Likevel oppfordrer han alle til å energimerke boligen sin. Hver enkelt kan gjøre dette selv på nettet. En enkel energimerking er unnagjort på under et kvarter.
- Når jobben er gjort får du en rapport med forslag til tiltak for å redusere energiforbruket. Det kan være en nyttig øvelse for mange. Men du trenger ingen dyre rådgivere for å få dette til, sier Batta.
Han advarer mot dørselgere og andre som tilbyr energimerking av boligen.(NTB)
Andre endringer fra 1. juli
• Strengere krav til radonsikring
• Momsregler for kultur og idrett
• Strengere regler for hedgefond
• Nye regler for pappaperm
• Endringer i barneloven
• Ny varemerkelov
• Endringer i forsikringsvilkårene
• Sporingsplikt. Fartøyer over 15 meter må oppgi sin posisjon
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00