9-åringene Stina Pernille Hval Ekeberg og Synne Furuholt er venninner og går i samme klasse på skolen. De spiller begge på Storhamars U9 jentelag, og har klare ambisjoner med ishockey.

– Jeg og Stina vil bli proffe, forteller Synne som også ser litt på ishockey på fritiden.

– Jeg ser mest på Storhamar. Christian Larrivée er forbildet. Han syns jeg er skikkelig god.

Stina er enig med venninnen.

– Ja, jeg har lyst til å bli veldig god. Det er veldig gøy å spille kamper. Det morsomste er å spille framover sånn at jeg kan score mål, forteller 9-åringen som har spilt tre kamper hittil i sin hockeykarriere.

Rart keeperutstyr

Keeperen på laget er sju år gamle Mina Celin Akersveen Knutsen, som snart fyller åtte. Vi skimter et delvist tannløst smil gjennom keepermaska.

– Jeg har spilt hockey siden jeg var fem år, men det er først nå i det siste jeg har vært keeper. Før hadde vi ikke keeperutstyr, så da tenkte jeg ikke noe på om jeg ville være det.

– Hvorfor ville du bli keeper?

– Fordi jeg kanskje kan redde mange mål.

Sjuåringen har riktig nok et litt annet utstyr enn de andre jentene, men det er bare kult.

– Det er litt rart å gå med, men hjelmen er kul. Mye kulere enn de andre sine hjelmer, sier Mina Celin og smiler. 

Årlige jentehockeydager

Storhamar ishockey har i dag 37 jentespillere. Nytt av året er at det er meldt på et rent jentelag i U9-serien.

– Ettersom vi er ganske nystartende, består laget av ti jenter født i 2008 og opp til 2004. Så vidt meg bekjent er dette første gangen klubben har meldt på et rent jentelag i en serie. Målet med jentesatsingen er å få like mange jenter som gutter på is. Alt er mulig, forteller lagleder Karin Beate Brunvold til HA-sporten.

Storhamar hadde sin første jentehockeydag i november 2010. Da kom det 30 jenter. Siden har klubben klart å opprettholde interessen, i tillegg til at flere har kommet til.

– Vi har årlige jentehockeydager i regi av forbundet. Vi jobber nå for å få rekruttert spillere inn i bunn, forteller Brunvold.

- Inspirerende og historisk

Pet­ter Sal­sten i Nor­ges Ishockeyforbund me­ner det som skjer på jen­te­si­den i Stor­ha­mar nå er svært gle­de­lig, og hå­per fle­re klub­ber føl­ger på.

Sal­sten var med fra for­bunds­si­den og ar­ran­ger­te de før­s­te jentehockeydagene. Da var det om lag 30 jen­ter med. I dag har det vokst til nær­me­re 40 jen­te­spil­le­re i Stor­ha­mar.

– Det er utro­lig gøy og in­spi­re­ren­de. De har klora seg fast, og klart å få inn­pass i en klubb som har vært vel­dig do­mi­nert av gut­ter. Det er også kre­dit til klub­ben, sier Sal­sten til HA-spor­ten.

Han me­ner hele Stor­ha­mar Is­ho­ckey vil få gle­de av et stør­re jen­te­mil­jø i klub­ben.

– Det har jo vært fra­væ­ren­de i Stor­ha­mar tid­li­ge­re. Å få et jen­te­mil­jø vil be­ri­ke hele klubb­mil­jø­et.

Det er imid­ler­tid in­gen tvil om at Norge ge­ne­relt og Stor­ha­mar fort­satt har en lang vei å gå når det gjel­der jen­te­ho­ckey.

– Stav­an­ger er le­den­de i Norge når det gjel­der jen­te­mil­jø, men nå er Stor­ha­mar på gang og jeg hå­per også fle­re klub­ber kom­mer et­ter. Jeg tror nøk­ke­len for å lyk­kes med det­te er å se mer på hvor­dan fot­bal­len gjor­de det for å få et jen­te­mil­jø der. De sat­set på egne jen­te­lag. Det må vi også gjø­re i is­ho­ckey, sier Sal­sten.

Jen­te­ne i Stor­ha­mar tre­ner sam­men fast hver uke. Det at de også har klart å etab­le­re et U9-lag nå er po­si­tivt for fort­set­tel­sen.

– Det er his­to­risk, og utro­lig gøy. 

Ho­ved­tre­ner for jen­te­laget er Rune Furuholdt, mens Ka­rin Bea­te Brun­vold og Lin­da Lang­rus­ten Brå­ten er med som lag­le­de­re. I til­legg er også de eld­ste jen­te­spil­ler­ne med som tre­ne­re for de yng­re.

Id­retts­gle­den i Stor­ha­mar is­hall var det i hvert fall ikke noe å si på da HA-spor­ten var inn­om den­ne uka. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00