I en pressemelding fra klubben heter det: "I 2018 var driftsinntektene 8.151.135 kroner. Grunnet en betydelig, men kontrollert sportslig satsing, gjennom signering av flere profilerte spillere, kombinert med europacup-deltagelse, økte driftskostnadene i forhold til året før med om lag en million kroner. Overskuddet i 2018 var på 801.000,-. Egenkapitalen prer 31.12.2018 var 1.500.944.

Les også: Skadetrøbbel gir økt fokus på spillerjakt

Klubben har med det styrket sin egenkapital med fem millioner i løpet av de siste tre og et halvt år.

Overskuddet i 2018 bidrar til å bringe klubben ett skritt nærmere et akseptabelt egenkapitalnivå. Etter styrets mening bør målsettingen i løpet av de kommende 2 år være å etablere en egenkapital i størrelsesorden 25% av årlig omsetning. Dette av hensyn til behovet for en forsvarlig økonomisk risikoprofil og stabilt god likviditet gjennom året. Budsjettet for 2019 vil reflektere denne ambisjonen."

Antall sponsorer har økt fra 47 (2015) til 104 (2018). Billettinntektene har økt fra 336.600 kroner (2015) til 810.700 kroner (2018).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00