På sin egen hjemmeside skriver styret i HamKam yngres:

«Styret og administrasjonen i HamKam Yngres føler behov for å informere dere alle om de siste dagenes redningsaksjon i HamKam Fotball (A-laget) og vår rolle der, ikke minst på grunn av Sparebank-direktør Richard Heibergs uttalelse i Hamar Arbeiderblad lørdag 5. juli.»

Styreleder Anders Hoel sier til HA-sporten at det er viktig for styret å forklare medlemmene sine at de aldri var villig til å gamble med yngres sine penger.

- Vi har jobbet mye med denne saken og visste veldig godt hva rollen som kausjonist innebar, sier Hoel.

I sin forklaring på nettet skriver styret videre:

«Da redningsaksjonen tok til ble vi kontaktet av styret til HamKam Fotball. Mari Skjærstad og Ivar Kampenhøy informerte om situasjonen i et styremøte i HamKam Yngres mandag 30. juni og ba oss om å være med å stille kausjon på et lån på kr. 2.000.000. Lånet skulle tilbakebetales over 10 år.(...)

(...)Vi ble spurt om å kausjonere for kr. 500.000. Det står i basislovnormen som HamKam Yngres og Hamarkameratene Hovedlaget er bundet av at vi ikke kan kausjonere for andres gjeld med mindre vi har «betryggende» pant eller annen sikkerhet for vårt mulige ansvar. Dette har HamKam Fotball vært klar over hele tiden og akseptert fullt ut.

Vi i HamKam Yngres styret har helt siden mandag jobbet sammen med styret i HamKam Fotball med å få på plass «betryggende sikkerhet» for engasjementet vårt. Det fikk vi på plass. Vi sikret oss pant i pengekrav HamKam Fotball hadde fra store og sikre inntektskilder. Dersom vi hadde måttet innfri kausjonsansvaret hadde vi altså fått igjen pengene gjennom pantet vi hadde. Det er med andre ord ikke riktig - slik det fremstilles i Hamar Arbeiderblad lørdag - at HamKam Yngres sto i fare for å miste pengene sine.

Fredag morgen ble vi orientert om at banken ikke aksepterte den løsningen HamKam Fotball og vi hadde jobbet for. Banken aksepterte ikke at HamKam Fotball lånte kr. 500 000 mot kausjon fra oss. Vi ble i stedet bedt om å stille pantesikkerhet med våre bankinnskudd. Rent praktisk var forslaget at vi skulle sette kr. 500.000 av våre bankinnskudd på en særskilt konto som banken kunne ta dekning i hvis HamKam Fotball ikke betjente lånet sitt. Denne løsningen var det uaktuelt for oss å akseptere fordi det ville innebære båndlegging av en stor del av arbeidskapitalen vår. Denne kapitalen skal vi bruke til medlemmenes beste,» skriver HamKam yngres på sin egen hjemmeside.

- På bakgrunn av alt dette synes vi det er merkelig at banken valgte å si nei til HamKam fotball sitt lånebehov, sier Anders Hoel.

Sparebankens administrerende direktør, Richard Heiberg svarte ikke på HA-sportens henvendelser søndag kveld.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00