Rise og Mølstad kommer til å jobbe tett sammen i toppetasjen på Briskeby. Og så lenge klubbens jakt på en daglig leder rant ut i sanden i denne omgangen, har de nå fått på plass en løsning som skal sikre driften fram til det er naturlig å gjøre et nytt framstøt på en ny daglig leder.

– HamKam ønsker å finne en daglig leder som skal ha sitt virke i klubben mange år framover. For å tiltrekke seg rett mann eller kvinne så må jobben være attraktiv og forutsigbar, og vår målsetting er å få til det i løpet av 2017, sier styreleder Truls Nordby Johansen til HA-sporten.

Mølstad skal selge

Det nye selskapet Eventlaget markedsførte seg i forrige uke. En av jobbene blir nå å skaffe sponsoravtaler for HamKam.

– HamKam og Eventlaget har gått inn på en avtale hvor jeg leies i en 50 prosent stilling for å være markedsansvarlig. Styret og ressurspersoner rundt klubben bidrar på de største avtalene, så skal jeg ta meg av de mellomstore og de mindre avtalene, samt oppfølging av alle kommersielle avtaler i hverdagen, sier Thomas Mølstad til HA-sporten.

Fra før har John Anders Rise allerede installert seg i klubblokalene, men nå blir han altså adminstrativ leder i tillegg til å være en del av HamKams A-stall. Rise er godt i gang med sitt studie innen sportsmanagement, og for ham er dette en god erfaring å ta med seg.

– Heltidsstillinger i fotballklubber vokser ikke på trær. Jeg ser at du må fylle flere roller, sier Rise.

Styret tar økonomien

Nordby Johansen understreker at styret og flere andre ressurspersoner fortsatt vil involvere seg i driften av HamKam.

– Hvordan blir arbeidsfordelingen her?

– I HamKams situasjon de senere årene har det vært nødvendig at styret har vært mer operativt enn det som vanlig er. Hvem arbeidsbyrden faller skiftes på gjennom året. De som jobber med økonomi har naturligvis en større arbeidsbyrde fra sesongslutt og fram til årsmøte, enn de har resten av året. De som bidrar på sport har flere timer mellom sesong enn i sesong.

– Hvem skal ha den økonomiske oversikten?

– Styret har ansvaret, og økonomiutvalget har oversikten.

– Hva blir budsjettet for 2017?

– Det skal vedtas på årsmøtet, og vi jobber ut ifra at det skal noe opp fra 2016.

– Det er blitt hentet flere gode spillere nå. Hvem garanterer for økonomien i dette hvis HamKam mislykkes?

– Investeringene som gjøres sportslig skal bidra til øke inntektene – det som eventuelt mangler inneværende sesong har vi en plan for. Hvilken får vi komme tilbake til ved en senere anledning.

En spiller til

– Det nærmer seg årsmøte. Hva kan vi forvente av resultat der?

– Den informasjonen skal årsmøtet få slippe å lese om i HA. Tallene blir presentert der. På generelt grunnlag så kan jeg si at så lenge klubben befinner seg i 2. divisjon, og ønsker å ha realistiske ambisjoner om å rykke opp, så vil klubben være avhengig av noe tilførsel av ekstern kapital.

– HamKam landet Ruben Alegre nylig. Er stallen komplett nå?

– Signalene fra sport er at det er ønskelig med en stall bestående av 18 utespillere og to keepere, og det høres fornuftig ut, sier Truls Nordby Johansen.

Ut ifra dette skal HamKam ha inn én spiller til før stallen er komplett.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00