- Vi i administrasjonen ofres, og sammen med en del andre tiltak tror jeg det er nok til at styret ikke begjærer oppbud, sier Paulsen.

Samtidig som oppsigelsene ble kjent i går kveld, fastslo styret i HamKam at fristen for å ta den endelige avgjørelsen om et eventuelt oppbud er flyttet fra tirsdag 1. juli til fredag 4. juli klokka 12.

- Oppsigelser og lønnsreduksjoner var blant de tiltakene jeg selv har foreslått overfor styret, sier den avgåtte daglige lederen i klubben.

Fire og et halvt årsverk

I tillegg til Finn Jul Paulsen, fikk også Roger Nyborg (markedssjef), Beate Ørbæk Johnsen (økonomiansvarlig) og Hilde Høgberg (administrasjonssekretær) beskjed om at de er oppsagt i HamKam fra 1. juli. Samtlige jobber i utgangspunktet ut oppsigelsestida si i klubben, mens innleide Paulsen har avsluttet samarbeidet med klubben med umiddelbar virkning.

Fra før er det klart at kommunikasjonsansvarlig Remo Sjonfjell jobber i HamKam ut juli måned.

Maksimalt uheldig

Finn Jul Paulsen har jobbet i den lokale toppidretten i en årrekke, men har aldri tidligere være med på en sesongen preget av så mye uflaks som hva HamKam har hatt nå.

- Jeg har aldri opplevd noe liknende. Vi visste vi hadde en god, men smal stall. Med normal skadefrekvens ville situasjonen trolig vært annerledes. Men jeg som daglig leder har ansvaret for at resultatene har uteblitt, sier Paulsen og understreker følgende:

- At klubben mangler 3,2 millioner er en prognose for hele 2014. Det er ikke slik at vi per i dag har et underskudd som er så stort, sier den rutinerte markedsmannen.

Tjener ikke mye

Som daglig leder i HamKam har Finn Jul Paulsen fått kritikk for både sportslig svake resultater og inntektssvikt. I tillegg har det fra flere antydet at han har vært en svært kostbar mann for klubben.

- Usannheter kan jeg ikke bruke energi på, slår Paulsen fast.

- Jeg er stolt av den økonomiske snuoperasjonen vi faktisk har gjennomført, og tror Kamma overlever igjen, sier Paulsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00