Styret i HamKam fotball har sittet i møter i stort sett hele dag. Etter et møte på morgenen satte de seg i nytt møte midt på dagen. Nå har de avsluttet dette etter ha ha arbeidet intenst for å finne en løsning på overtid. Styret konkluderer med at det ikke meldes oppbud. Styrets konklusjon baseres på enkelte forutsetninger.

Den totalpakken som styret har jobbet frem er en kombinasjon av omfattende kostnadskutt i form av oppsigelser og reforhandlede avtaler, sammen med lånefinansiert tilførsel av likviditet.

På oppløpssiden manglet HamKam fotball en løsning på et lån stort kroner 500. 000 mot sikkerhet i kausjon stilt av HamKam yngres. Sparebanken Hedmark fant det ikke mulig å gi dette lånet til tross for at HamKam yngres var villige til å kausjonere.

- Jeg må innrømme en viss skuffelse over at vår generalsponsor ikke fant mulighet til å yte lånet på kroner 500 000 når HamKam yngres har bidratt til et grunnlag for en slik løsning, sier Morten Kristiansen.

Konsekvensen av Sparebanken Hedmarks manglende evne til å gi det nevnte lånet er at styret i HamKam fotball nå må varsle spillerne om behov for en reduksjon av lønnskostnadene med 50 % for årets siste 6 måneder. Dette er nødvendig for å kompensere for at HamKam fotball ikke klarer å realisere lånefinansieringen. Tidligere har styret varslet et behov for en reduksjon med 30 %.

Styret i HamKam fotball må ta det forbeholdet at vi klarer å gjennomføre reduksjon i lønnskostnadene for å oppnå nødvendig effekt for inneværende sesong og for 2015 sesongen.

- Det er slik at vi må gjennomføre samtaler med spillerne individuelt og de er tilbake fra ferie i midten av neste uke. Jeg beklager selvsagt at spillerne får et varsel om et behov for å halvere lønnskostnadene for resterende del av sesongen, men det er dessverre helt nødvendig dersom klubben skal reddes fra oppbud, sier styreleder Morten Kristiansen.

Dette innebærer at der er en viss risiko i konklusjonen om å fortsette driften som vurderes til å være akseptabel.

- Oppsummert betyr dette at styret mener det er forsvarlig å drifte videre. Vi må klare en reduksjon av lønnskostnadene på 50 %. Det er dessverre ikke andre muligheter til å kutte ytterligere kostnader og vi beklager selvsagt overfor de som opplever at avtaler brytes og ansettelsesforhold opphører, avslutter styrelederen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00