HamKam la nemlig fram et negativt resultat på 780.520 kroner på onsdagens årsmøte. Den negative egenkapitalen er på hele 2.137.002 kroner, men et langsiktig lån fra gode HamKam-venner gjør at styret i klubben ser lyst på framtiden. Lånene er også i stor grad rente- og avdragsfrie.

- HamKam er gjeldfrie hos eksterne krefter. Gjelden vi har nå er hos såkalte veldige gode venner. Nå betaler vi alle regninger, og er stolte av det, sa styreleder Truls Nordy Johansen i sin åpningstale på årsmøtet i HamKam.

Disse vennene er, som HA-sporten tidligere har omtalt, blant andre Knut Hage, Ståle Solbakken og Truls Haakonsen, samt Tom Haakonsen, John Niclas Hage, styreleder Truls Nordby Johansen og styremedlem Audun Mathisen.

HA-sporten skrev i fjor høst at disse til sammen har spyttet inn om lag to millioner kroner siden klubbens forrige styre varslet et mulig oppbud i 2014.

Bommet på sponsorer

Daglig leder Stein Arne Ingelstad påpeker at likviditeten gjennom 2015 har vært god takket være eksterne bidragsytere.

Årsaken til underskuddet i 2015 forklares nå med at sponsorinntektene ikke sto i stil med det som ble budsjettert av det forrige styret. I alt bommet man med rundt 900.000 kroner her. Momskompensasjonen ble også vesentlig mindre som følge av en regelendring, men deler av de tapte inntektene ble kompensert med høyere billettinntekter og pengegaver av gode venner.

Sluttresultatet endte da opp på minus 780.520 kroner.

Den negative egenkapitalen, som har felt klubben tidligere, vil ikke være et problem hvis HamKam skulle rykke opp i 2016. I hvert fall ikke det første året, da man får en viss tid på å rette opp dette etter et opprykk til 1. divisjon. Uansett er gjelden klubben sitter på nå knyttet til gode venner av klubben som aldri vil slå HamKam konkurs.

Økte inntekter i 2016

Budsjettet for årets sesong legges på rett i underkant av ni millioner kroner på 8,8 millioner. Her økes sponsorinntektene til 5,7 millioner kroner hvor nesten hele økningen legges inn som følge av en bonusordning med hovedsponsoren DNB som klubben da mener den skal klare å innløse. I tillegg ser klubben for seg at billettinntektene økes med drøyt 300.000 kroner.

Årsaken til det er at HamKam ser for seg at de skal kjempe om opprykk hele sesongen og at publikumsoppslutningen som følge av det økes betraktelig.

I tillegg opplyses det på årsmøtet at klubben har kvittet seg med flere kostnadskrevende avtaler.

Styret i 2016

Valg av styre for 2016 i HamKam gikk smertefritt.

Truls Nordby Johansen fortsetter som styreleder i HamKam. Han får med seg Rune Strand videre som nestleder. Kai Kristiansen kommer inn i styret, Audun Mathisen fortsetter og Anniken Solbakken går inn i styret etter å ha vært varamedlem i 2015.

Truls Haakonsen fortsetter som varamedlem, mens Marianne Bøe fra Oslo kommer inn som nytt varamedlem.

I forhold til krav om kvinneandel i styret har HamKam søkt idrettskretsen om dispensasjon og fått innvilget den.

Oppmøtet på årsmøtet i HamKam var omtrent som vanlig. Rundt 30 i antallet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00