Styreleder i HamKam, Morten Kristiansen la fram de røde tallene på et uvanlig godt besøkt årsmøte på Briskeby i kveld.

- I sommer signaliserte vi at vi så for oss en inntektssvikt på rundt tre millioner kroner. Da gjorde vi en del kostnadsreduserende tiltak, slik at vi slapp å melde oppbud. På bakgrunn av de tiltakene vi gjorde og de pengene våre gode HamKam venner tilførte klubben, er årsresultatet i tråd med våre prognoser i sommer, sier Kristiansen.

Nøkternt budsjett

HamKam har per 31.12.2014 en negativ egenkapital på 1.356.482 kroner.

Årsmøtet i HamKam fikk også presentert budsjettet for 2015, som forteller om et inntektsbudsjett på 7,8 millioner kroner. Det er naturlig nok vesentlig lavere enn budsjettet for 2014, som var på uoppnåelige 18,6 millioner kroner.

- Jeg tror budsjettet vårt for kommende sesongen samsvarer langt bedre med realitetene enn hva budsjettet for 2014 gjorde, sier Kristiansen.

Klubbens nye styre

Valgkomiteens forslag til nytt styre i HamKam ble enstemmig vedtatt.

Slik ser det nye styret ut:

Leder: Truls Norby Johansen (ny).

Nestleder: Rune Strand (ny).

Styremedlem: Stein Arne Ingelstad (ny).

Styremedlem: Audun Mathisen (gjenvalg).

Styremedlem: Ivar Kampenhøy (gjenvalg).

Styremedlem: Morten Kristiansen (ny)

1. varamedlem: Truls Haakonsen (ny).

2. varamedlem: Annikken Solbakken (ny).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00