Styret i HamKam fotball avholdt fredag morgen styremøte. Etter dette møtet konkluderer klubben med at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til videre drift, da det fortsatt mangler betydelige beløp.

HA skrev i dag har HamKam ikke kommer til å begjære oppbud. Det tilbakeviser nå klubben. 

- Det fremstår i dagens HA som om klubben er reddet, men det er dessverre ikke tilfelle. Styrets medlemmer jobber dag og natt med å finne løsninger på klubbens utfordringer, men det er store beløp som skal kuttes.

– Vi er ikke i mål, sier styrets leder Morten Kristiansen. Selv om vi har fått på plass mange avtaler som i sum dreier seg om mye penger, kan vi ikke være sikre på at vi kommer i mål.

Peter slutter

I går ble det også enighet med Peter Sørensen om hans fratreden. Peter avslutter sitt kontraktsforhold med HamKam, og det uten at det koster klubben penger.

 – Vi har blitt enige med Peter om en avtale som er god for han og for klubben , sier Morten Kristiansen, og legger til at Peter ble finansiert av eksterne aktører, og har således ikke kostet HamKam fotball penger.

HamKam fotball understreker at opphør av samarbeidet ene og alene begrunnes med klubbens vanskelige situasjon. HamKam fotball presiserer at det har vært stor tilfredshet med Peter Sørensens innsats i en krevende situasjon med svært vanskelige betingelser for å skape gode resultater.

HamKam fotball hentet Peter Sørensen i et forsøk på å snu trenden. Skadesituasjonen, med 30-40 % av spillerne skadd og indisponert til enhver tid, har bidratt sterkt til å gjøre Peters jobb helt umulig.

- På vegne av HamKam fotball vil jeg beklage at den krevende situasjonen klubben er i, har medført Peter Sørensen og klubben har blitt enige å avslutte samarbeidet. Jeg vil uttrykke stor respekt og anerkjennelse for den velvilje Peter viser til å hjelpe klubben, sportslig og økonomisk, sier
styreleder Morten Kristiansen.

- Vi hadde håpet på langvarig samarbeid med Peter, men må beklage at klubbens situasjon gjør det umulig. Det må være et håp at vi kan gi Peter Sørensen et tilbud en gang i fremtiden med bedre rammer og forutsetninger.

Nytt styremøte i dag

Styret samles igjen senere i dag, hvor den endelige beslutningen skal tas om klubbens videre skjebne.

Tre timer før fristen, er det fortsatt betydelige beløp som må kuttes, samt at det gjenstår mye på inntektssiden.

Som et ytterligere bidrag i å kutte kostnader, ble spillerne i dag varslet om et kutt i lønningene på 30 %.

- Det er dessverre helt avgjørende at vi får kuttet kostnader i spillerlønningene også , sier styreleder Kristiansen.

- Vi har full forståelse for at dette ikke er hyggelig for den det angår, men for HamKam som klubb, har vi dessverre ikke noe valg hvis vi skal redde klubben fra oppbud.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00