HAMAR: HamKams fysioterapeut Hans Noet forteller at restitusjon er et tema hele vegen.

- Vi diskuterer hviletid, og ideelt sett hadde det vært bra med lengre tid mellom øktene. Men det er mange hensyn å ta. Spørsmålet er hvor langt vi skal strekke dagen. Og så er det en mental belastning. Når det gjelder restitusjon har vi gjort noen grep. Vi trener alltid dagen etter kamp, og serverer mat på brakka, slik at de får i seg nok næring. Blant annet.
Når det gjelder momentet med ærlighet mellom spiller og trener/legeteam sier han:
- Det er veldig individuelt. Noen er mer nøye, og noen har lært seg å kjenne kroppen sin godt. Andre ikke.
Når det gjelder å avlaste med noen treninger på grus er han klar:
- Det er uaktuelt med Arne Erlandsen som trener. Det er snakk om en helt annen type fotball.
Sier Hans Noet, som forteller at han er glad for at folk engasjerer seg.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00