HAMAR (HA): HamKam klarte 54,5 poeng i Norges Fotballforbunds lisenssystem, som kalles finansielt oppfølgingssystem, i oktober. Det holdt ikke.

Men etter sesongen har poengene rent inn på Briskeby, forteller Kristiansen.

- Vi har kontroll

- Vi har kontroll, og klarer minimum 65 poeng, som er i tråd med planen. HamKam sikrer lisensen.Vi har kjørt tett oppfølging, sier Morten Kristiansen, og fortsetter:

- Slik vi har forstått det må vi ikke ha positiv egenkapital 31. desember for å klare dette, men vi styrer mot et nullresultat, og hvis prognosene holder blir det pluss. Det er vi godt fornøyd med.

HamKam er inne i sin 36. måned i såkalt rød sone.

- Vi måtte ut nå. I gul sone må vi rapportere minimum 65 poeng i de 24 påfølgende månedene. Vi har ikke økonomiske utfordringer nå, utover å forholde oss til oppfølgingssystemet.

Flere tiltak

Styrelederen er fornøyd med tiltakene som er blitt satt i gang, og som har korrigert for manglende inntekter.

- Det er flere tiltak som har påvirket dette. Vi hadde budsjettert med tredje runde i cupen, og gikk til fjerde runde. Medieavtalen ga oss litt mer enn budsjettert. Det er snakk om mellom 100.000 og 200.000 kroner ekstra, som et eksempel. Eidsiva har økt engasjementet sitt, og husauksjonen er i boks. Dette er noen av tiltakene som har hjulpet oss, sier styrelederen, og legger til:

- Når det gjelder budsjettet for 2014 blir det nærmest en blåkopi av 2013, men vi håper selvfølgelig å generere mer inntekter. Vi skulle gjerne bygd opp egenkapitalen, slik at vi kan ha en buffer. Det er dyrt å være fattig.

Suksess med Hemmat

HamKam dro også i gang prosjektet som fikk navnet Hemmat (se egen sak). Det etableres som et aksjeselskap. Inngangsbilletten for deltakelse er tegning av minimum en aksje på 10.000 kroner.

- Vi har hentet inn over 500.000 kroner. Hemmat har vært en viktig del for å sikre lisensen. Vi har jobbet med dette en stund, og har hatt samtaler for å skissere et opplegg som skal vare over tid, sier Kristiansen, som forteller at han ser for seg to faser i prosjektet.

- Fase en er å bidra til å sikre lisensen nå. I fase to handler det om at de i Hemmat skal være med på den sportslige utviklingen i HamKam.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00