Diskusjonen rundt en potensiell ny idrettshall eller håndballhall har vandret litt fram og tilbake denne høsten.
Rådmannen skrev opprinnelig at han ikke kunne foreslå en slik ny idrettshall med bakgrunn i utfordringene med økonomiplanen og en stram økonomi.
I går var det flertall for budsjettforslaget til Ap, KrF, SV, PP og Sp om at driften av en slik ny hall er forankret i kommunens økonomiplan. Både By- og Bygdelista og Høyre har tatt ut pengene til idrettshall i sine budsjettforslag, og mener kommunen har bedre ting å bruke penger på.
- Det var litt snaut med tid da rådmannen skulle skrive sin innstilling, samtidig som vi ikke hadde fått snakket så mye sammen om saken. Han har tatt inn igjen denne posten etter at vi har snakket sammen, sier ordfører Morten Aspeli.
Om det kan bli en ny idrettshall snarlig kan han imidlertid ikke love. Det arbeidet starter først på nyåret. En tanke som er luftet er at salg av eiendom eller lokaler skal sørge for finansiering av en ny idrettshall.
- Det handler blant annet om at kulturkontoret er involvert i mange store prosjekter, og ikke har hatt mulighet til å sette inn trøkk på arbeidet med en ny hall. Det viktigste for oss har vært å få i gang utbyggingen av idrettsparken på Børstad, det har vært prioritet nummer én idrettsmessig, i tillegg til store prosjekter som kulturhus og Ankerskogen. Etter nyttår håper jeg vi kan sette trøkk på arbeidet rundt en mulig ny idrettshall, sier Morten Aspeli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00