FL Fart har brukt pengene fra arven klubben fikk etter Erling Andreassen sist sommer, til å nedbetale lånet klubben hadde på 2,6 millioner kroner.

Dette betyr at klubben har fridd seg fra en årlig rente- og avdragsbelastning på mellom 270.000 og 280.000 kroner.Arven ble etter salget av Andreassens hus, på til sammen 5,3 - 5,4 millioner kroner. Det som er igjen etter at langsiktig gjeld er betalt, er av Mikkel Dobloug, som har hatt ansvaret for gjennomføringen av oppgjøret rundt dødsboet, og styret i FL Fart, foreslått overført til et fond, Erlingfondet. Dette fondet skal disponeres av årsmøtet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift, men brukes til spesielle prosjekter eller tiltak som blir fremmet for framtidige årsmøter.Et nærmere avtalt beløp vil bli foreslått tilført driftskapitalen for å sikre at likviditeten gjennom året er tilfredsstillende.Dobloug retter stor takk til de personene i klubben som har bidratt i opprydningen av eiendommen, og klargjøring og gjennomføring av auksjonen på Fart i november. Erik Løberg, Anne Grethe og Roar Sveen og Anni Røe har vært betydelige bidragsytere, i tillegg til den profesjonell hjelpa klubben fikk av Solveig og Bernt Torp ved gjennomføringen av auksjonen som ble holdt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00