HAMAR: 2010 ble et bra skyteår for 21-år­in­gen (fylte 21 år 2. juledag) fra Sør­skog­byg­da. Plas­sen på prin­ses­se­la­get un­der lands­skyt­ter­stev­net på hjem­me­ba­ne i El­ver­um, var et na­tur­lig høy­de­punkt.

– Se­son­gen har gått litt opp og ned. Men det har li­ke­vel vært mitt bes­te år som skyt­ter, sier Bre­vig Berg til HA-spor­ten.

Hun er ak­ku­rat ferdig med praksisen som sjukepleier for denne gang. Nå ser hun fram­over mot 2011 og LS i Bodø.

 

Kon­ge­la­get

– Prin­ses­se­la­get er nok en gang et mål, en fi­na­le er jeg hvert fall godt for­nøyd med, for­tel­ler Mo­ni­ca.

I år kva­li­fi­ser­te tre da­mer seg til kon­ge­la­get. En plass i det selskapet er noen Bre­vig Berg hå­per på å kla­re i fram­ti­den.

– Å få sky­te med kon­ge­la­get had­de vært utro­lig mor­somt. Det er nok ikke mu­lig den­ne se­son­gen, men om noen år, smi­ler jen­ta, som ble num­mer 55 sam­men­lagt (både herrer og da­mer) un­der årets LS.

 

Flott mil­jø

Bre­vig Berg er det sis­te eks­em­pla­ret av en god kvin­ne­lig skyt­ter fra Sørskogbygda. Bak Monica kom­mer lil­le­søs­ter, Cathrine, som im­po­ner­te stort un­der LS i år i re­krutt­klas­sen.

– Vi har et vel­dig godt mil­jø i Sør­skog­byg­da, og slik har det all­tid vært.

Selv kom­mer hun fra en skytterglad fa­mi­lie.

– I hvert fall på far­si­den. Der har det all­tid vært sky­ting. Bes­te­far sky­ter ennå, og er med rundt på stev­ner, for­tel­ler Sør­skog­byg­da-skyt­te­ren.

 

Kon­kur­ran­se­mo­dus

Selv be­gyn­te hun å sky­te i 12–13 årsal­de­ren. Om lag ett år se­ne­re var hun i gang med kon­kur­ran­ser.

– Jeg voks­te opp med sky­ting rundt meg. Der­for var det helt na­tur­lig å be­gyn­ne selv.

På stev­ne­ne er hun jen­ta som lø­per rundt for å få et ord med alle. Helt inntil start kan hun virke litt useriøs. Først når sky­te­stil­lin­gen inn­tas, end­rer hun til kon­kur­ran­se­mo­dus.

 

Hol­de fo­kus

– En av mine stør­ste styr­ker er nok at jeg kla­rer å kon­sen­tre­re meg når det gjel­der. Jeg kan godt tul­le og tøy­se helt inn til start, men når vi star­ter, da er fo­ku­set på plass, sier Bre­vig Berg.

For det hand­ler om å ha fo­ku­set på plass. Litt sen på av­trek­ke­ren, og skud­det er øde­lagt.

 

In­ne­ban­dy

Hun be­skri­ver sky­tin­gen som en hob­by. Inn­til ny­lig har det vært den enes­te id­ret­ten hun har bed­re­vet.

– Jeg spil­ler fak­tisk in­ne­ban­dy nå, for­tel­ler hun.

– Lag­sport er jo nytt for meg, men det er mor­somt, sier Mo­ni­ca som spil­ler på Elverums da­me­lag i 2. di­vi­sjon.

Til­ba­ke til sky­ting. Selv om id­ret­ten re­krut­te­rer flest gut­ter, re­krut­te­res det også jen­ter i ho­pe­tall.

 

Bra på jentesiden

– Ni­vået er høyt blant jen­te­ne, og re­krut­te­rin­gen er også bra.

Hun plan­leg­ger å hol­de på med id­ret­ten så len­ge hun er mo­ti­vert.

– Noen vil kan­skje si at det er en id­rett for de late, men det kre­ver mer enn folk tror. Man må rik­tig­nok ikke være i su­per­form fy­sisk, men det tærer på kref­te­ne uansett, smiler 21-åringen.

 

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.