HAMAR: Det er en brutal sannhet at Storhamar ikke klarer å drifte ishallene alene - slik tilskuddene er lagt opp i dag.

Da er det slik jeg ser det, tre valg som kan være aktuelle:
1) Storhamar Ishockey må få beskjed om at isperiodene blir kortere, og at aktiviteten må ned. Dette vil også gå ut over A-laget, som er avhengig av å komme tidlig på is i sesongforberedelsene. Med en slik løsning, forsvinner trolig kunstløp.
2) Hamar Olympiske Anlegg (HOA), som eies av Hamar kommune, må tilføres midler, slik at Storhamar kan leie istid til priser som gjør at aktiviteten opprettholdes.
3) Storhamar må få tilført mer tilskudd enn i dag - hvert år - slik at aktiviteten kan opprettholdes på lang sikt.

Markedspris
Storhamar tok på seg driftsansvaret for hallene for å skape mest mulig aktivitet. Det er ikke bare store og små med puck og kølle som bruker isflatene. Det er kunstløpere og hundrevis av unger i barnehagene også.

Det har aldri vært mer aktivitet der, men det koster.
Det koster mye.
Da blir det vanskelig.

Mye dugnad
Det jobbes mye dugnad for å holde ishallene i gang. Foreldre og andre trår til med ismaskinkjøring og annet.

Slik det er i dag, blir all frivilligheten spist opp av økonomi. Det gir dårlig stemning.
Hvis HOA skal ta over driften, blir det store utfordringer, slik rammebetingelsene er i dag. Viggo Sundmoen & co. skal minst gå i null, og det er ikke lagt inn kommunalt driftstilskudd til selskapet. Det blir snakk om markedspriser for leie, og det ligger i kortene at Storhamar må tilpasse aktiviteten.
Noe som igjen betyr mindre aktivitet.
Slik tilskuddene er i dag.

Mange biter
Idrettsrådets Kristin Mengshoel og Georg Larsen har et veldig godt poeng: Det kan ikke bli slik at Storhamar må komme til kommunen hvert eneste år og be om mer penger.

Om ekstra tilskudd.
Det setter også idrettsrådet i en lei skvis. Det finnes regler som skal følges, og der er idrettsrådet en viktig aktør. Det skal prioriteres.
Penger skal fordeles.
Og det er mange som skal ha en bit av kaka. Mange tar fram ordet rettferdighet.
Snart kommer Børstad Idrettspark med flere anlegg.
Det betyr flere utfordringer når det gjelder drift. For det er ikke noe som tyder på at ting blir billigere. Snarere tvert imot, og det handler mye om strømutgifter.

Får i retur
26. november er D-dagen. Da skal politikerne behandle Storhamars søknad om ekstra tilskudd på 1,5 millioner kroner.

Bortfallet av automatinntekter kommer garantert i retur til idrettslederne på Hamar vest. De kommer til å få spørsmål om hvorfor disse inntektene ikke er dekket opp, og at de har visst om bortfallet lenge. Rådmannen har brukt det som argument allerede. Det er et forståelig spørsmål. Men: Nå står Storhamar uansett midt oppe i et økonomisk uføre.
Sannheten er at 20 automatmillioner har gått til drift.
Skulle de omstilt seg bortfallet av disse inntektene, ville trolig konsekvensen vært at de måtte legge ned.
Men nå må det tas et valg av politikerne.
Eierne må bestemme seg for hvordan anlegget skal brukes.
Jeg håper de 500 ungene vinner valget.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00