Skarpmo ledet sponsorarbeidet i Storhamar Dragons gjennom firmaet sitt Hallo Trysil forrige sesong. Nå mener han at Storhamar skylder ham flere hundre tusen kroner i provisjon for arbeidet med signeringen av sponsoravtaler.

Storhamar Dragons AS bestrider dette på det sterkeste, og etter at partene ikke har klart å bli enige i konflikten, ser det nå ut til saken vil ende i rettsapparatet.

Rettsak eneste løsning

Etter det HA-sporten forstår krever Skarpmo rundt 400.000 kroner av Storhamar Dragons AS. Saken skal opp i Hedmarken Tingrett 26. og 27. mai.

Skarpmos advokat Jens Bjarne Grønland opplyser at de ikke så noen annen utvei enn å gå rettens vei slik saken står nå.

- Det dreier seg om rundt 400.000 kroner, og vi har hatt flere møter for å komme til enighet, sier han.

Svein Skarpmo ønsker ikke å kommentere saken og viser til advokat Grønland.

urettmessig provisjon

Etter det HA-sporten forstår mener Storhamar Dragons AS at Skarpmo ikke har rett på provisjon for alle de avtalene han har fakturert. De mener flere av avtalene kun er resigneringer som Skarpmo ikke kan kreve provisjon av.

- Vi har en ulik oppfatning av saken. Tilbudet vi har fått av Storhamar er så langt unna vi kan komme det vi ønsker. Vi bringer ikke saken inn for retten uten at det er grunn for det, sier Bjørnland.

Storhamar Dragons AS liker svært dårlig at saken kommer opp nå midt i sluttspillet.

– Vi er i dialog. Vi har ulike oppfatninger av saken, men vi er også løsningsorienterte, sier styreleder i Dragons AS, Stein  Morten Onsrud

Etter hva HA-sporten har grunn til å tro møttes partene i kveld for å se om de kan komme fram til et forlik, og trolig fortsetter forhandlingene i morgen.

Det er opprinnelig satt av to dager til hovedforhandlingen i Hedmarken tingrett.