Tidlig i vår bestemte Storhamar Dragons seg for ikke å forlenge driftsavtalen med Hamar Olympiske Anlegg (HOA).

Verken den gamle driveren av ishallene, Storhamar Dragons, eller den som tar over 1. januar 2015, HOA, mener de er forpliktet til å ha vaktmestrene i arbeid.

- Da vi informerte HOA om at vi ikke ønsket å fornye driftsavtalen, var Anne-Lise Bakken klar på at vi også måtte si opp de ansatte som var knyttet til avtalen. Vi gjorde som vi fikk beskjed om og mener vi har gjort alt vi har maktet for å få til en ryddig overtakelse, sier daglig leder i Storhamar Dragons, Njål Berge.

- Det er ganske frustrerende, sier en av de fire vaktmestrene i Hamar OL-Amfi, Ingmar Østeraas.

Ikke svar noen steder

- Vi fortsetter å jobbe her som om vi skal være her til vi blir pensjonister. Vi føler jo et visst ansvar overfor arbeidsplassen også, selv om det kunne vært greit for oss å få vite hva som skjer med jobbene våre etter jul, sier Ingmar.

Østeraas & co. har vært i kontakt med folk i Arbeidsmandsforbundet, der de er organisert, for å få vite hvilke rettigheter de har i situasjonen som er oppstått.

- Per nå har ingen kunnet gi noen svar om hvem som har arbeidsgiveransvaret for oss, forteller Østeraas.

Arbeidsmandsforbund besvarte ikke HA-sportens henvendelse.

Ansatt i HOA

Det gjorde imidlertid administrende direktør i Hamar Olympiske Anlegg, Viggo Sundmoen:

- Dette er en sak mellom Dragons og vaktmestrene. I utgangspunktet er ikke dette HOA sitt bord, sier Sundmoen som henviste alle spørsmål utover dette til lederen i styret til HOA, Anne-Lise Bakken.

- Vi har ikke noe ansvar for dem som er ansatt i Dragons, sier Anne-Lise Bakken.

- Selv ikke etter at du ifølge daglig leder Njål Berge var klar på at vaktmesterne måtte sies opp da det ble klart at driftsavtalen ikke ble forlenget?

- Det er slik det er når driftsansvar skal overføres.

Klare føringer

- Hvordan skal HOA drifte to ishaller uten vaktmestere?

- Det må administrasjonen i HOA ta stilling til, men HOA har fått klar beskjed fra sine eiere (Hamar kommune) om at vi skal få driften av anleggene i balanse med det driftspersonalet som er tilgjengelig.

- Betyr det at dere satser på å dekke opp ishallene med mannskap fra Vikingskipet?

- Det vet jeg ikke. Dette blir opp til administrasjonen i HOA.

- Hvordan vil dere løse saken til de fire oppsagte vaktmestrene?- Det kan jeg ikke si noe om, sier Anne-Lise Bakken.

Njål Berge har heller ikke noe svar på hvem sitt ansvar dette er.

- Vi har sagt opp de fire vaktmestrene i håp om å unngå den situasjonen vi nå har. Gjennom hele høsten har vi stilt HOA spørsmål om hvordan de ser for seg driften av anlegget etter 31.12, uten å få noen avklaring. Senest onsdag stilte jeg HOA spørsmålet om hvem sitt ansvar ansettelsen av vaktmestrene var, også da uten å få noe svar, sier Njål Berge, som ikke trodde dette kunne skje.

- Jeg har fått forsikringer fra Sundmoen om at det nok skal ordne seg, sier Anne-Lise Bakken.Det vil ikke Viggo Sundmoen bekrefte:

- Jeg vet ikke hva jeg kommer fram til med budsjettarbeidet ennå, og kan ikke kommentere noe før budsjettet er ferdigbehandlet, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00