- Dårlig kommunikasjon eller misforståelse er årsaken til at leieavtalen Dragons inngikk med Olrud-gruppen om leie av kontorlokaler i Grønnegata 54, ble protokollført som barteravtale (betaling for varer og tjenester).
- Jeg stilte selv spørsmålet på styremøtet denne uka og fikk bekreftet at avtalen var en ren leieavtale og at samarbeidsavtalen med Olrudgruppen var en ren samarbeidsavtale. Det faktum at leieprisen og summen Olrudgruppen betalte i sponsorbidrag til forveksling var like, kan være årsaken til misforståelsen, sier Onsrud. Administrerende direktør i Olrudgruppen, Øystein Holtet, bekrefter Onsruds framstilling.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00