HAMAR: Styreleder Tore Tomter forteller mer:

- A-laget sørger for at ungene har is. Det er for så vidt en fin ting, men det er ikke slik det skal være, mener jeg.
Han er veldig godt fornøyd med publikumsoppmøte. Det kom som nevnt 4.047 tilskuere søndag. I den første finalen kom det drøye 3.000.
Med 4.000 tilskuere er det snakk om en bruttoomsetning på billetter på rundt 450.000 kroner.
- Dette er gode bidrag, spesielt likviditetsmessig. Budsjettet gjelder til og med en semifinale. Det som har kommet inn etter det går rett i potten for å drifte anlegget. Slik det ser ut nå skal vi klare å drifte gjennom sommeren, men så må det skje noe. Vi jobber med politikerne hele tida, sier Tore Tomter, og fortsetter:
- Vi har ikke full oversikt over tallene når det gjelder økonomi akkurat nå. Det skyldes mest at det sportslige står i fokus fortsatt.
Åge Edvardsen har jobbet med økonomi i klubben i mange år. Nå har han sluttet.
- Vi leier inn hjelp, og det er også en av grunnene til at ting går litt saktere, sier Tomter, og fortsetter:
- Vi avventer en eventuell ansettelse på økonomi til vi vet hvordan driftsformen blir, sier styreleder Tore Tomter.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00